Projeler, başta iş dünyası olmak üzere pek çok kuruluşta ilerlemenin ve yeni şeyler başarabilmenin öncelikli araçlarındandır. Bir projenin istenilen hedefe ulaşabilmesi adına proje yönetimi büyük önem arz etmektedir. Zaman, sermaye, işgücü ve diğer tamamlayıcı unsurların planlı bir şekilde bir araya getirilmesi olarak tanımlanan proje yönetimi, dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerin bir neticesi olarak yeni bir boyut kazanmıştır. Dijital proje yöneticisi kavramıyla açıklanan bu yeni boyutta proje yöneticileri; web sitesi lansmanları, dijital reklamlar, web uygulamaları ve diğer çevrimiçi araçlarda uygulanacak olan projelerin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdürler.  

Dijital Proje Yöneticisi Ne iş Yapar? 

 • Farklı dijital platformlarda uygulamak amacıyla projeler geliştirmek ve geliştirilen bu projeleri, belirlenen hedefe en iyi şekilde ulaşmayı sağlayacak biçimde yönetmek.
 • Tasarlanan projenin maliyet hesaplamasını yapmak ve projenin tamamlanabilmesi için gerekli olan bütçeyi belirlemek.
 • Projenin uygulanması esnasında meydana gelebilecek riskleri analiz etmek ve risk tanımlamaları yapmak. 
 • Yapılan analizler neticesinde tespit edilen risklerin gerçekleşme ihtimallerini en düşük seviyeye indirmek için bazı önlemler geliştirmek. 
 • Dijital platformlardaki müşteriler ile firma arasındaki iletişimin daha etkin bir hale gelmesini sağlamak. 
 • Projenin hedefinden sapmadan ilerleyebilmesi için bir proje ekibi oluşturmak ve bu ekibin çalışmalarına sürekli olarak katılarak hem yürütme açısından hem de mali yönden rehberlik etmek.
 • Gelecekte daha etkili projeler geliştirebilmek ve çağın gerisinde kalmamak adına, dijital proje yönetimi alanında yaşanan gelişmeleri ve ortaya çıkan yeni eğilimleri takip etmek. 

Dijital Proje Yöneticilerinin Sahip Olmaları Gereken Nitelikler

projeyoneticisi

Dijital proje yöneticisi unvanıyla çalışan kişilerin sahip olmaları gereken birtakım nitelikler de mevcuttur. Bu niteliklerin başında müşteri odaklı olmak gelmektedir. Esasında işletmelerin proje geliştirmelerinin ya da ortaya yeni şeyler koymalarının en temel amacı, müşterilerini etkilemek ve bu sayede işletmenin büyümesini sağlamaktır. Bu yüzden de hem geleneksel projelerde hem de dijital projelerde mutlaka müşteri odaklı olunması gerekmektedir. Bununla birlikte iyi bir planlama ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması da dijital proje yöneticilerinde bulunması gereken nitelikler arasındadır. Her ne kadar dijital proje yönetimi konusunda eğitim veren bir üniversite bölümü olmasa da zaman zaman üniversiteler, özel kuruluşlar ya da farklı devlet kurumları tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak ve buralardan istifade ederek sertifika almak, planlama yeteneğinin gelişmesi açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır.

projeyoneticisi

Dijital proje yöneticilerinin sahip olmaları gereken bir diğer özellik ise çözüm odaklı olmalarıdır. İyi bir proje yöneticisi, zaman zaman projenin uygulanması esnasında meydana gelen engelleri çözüme kavuşturmalıdır. Özellikle projenin ilerleyişine etki etme potansiyeli bulunan problemlere karşı, çözüm odaklılık büyük bir yetenektir. Dijital proje yöneticilerinde aranan özellikler arasında belki de en önemlilerinden biri etkin iletişim yeteneğidir. Bir dijital proje yöneticisi yönetmiş olduğu projede çok sayıda paydaşa karşı sorumluluğa sahiptir. Şirket sahipleri, yöneticiler, müşteriler ve proje ekibi bunlardan bazılarıdır. Proje yöneticisinin tüm bu tarafları iyi bir şekilde anlayabilmesi ve onlarla etkin iletişim kurarak hepsinin memnun edecek düzeyde bir proje geliştirmesi gerekmektedir. 

İlginizi çekebilir; proje yönetimi nedir?

projeyoneticisi

Liderlik özelliği de dijital proje yöneticilerinde aranan olmazsa olmaz niteliklerden biridir. Proje ekibini başarılı bir şekilde koordine edebilmek ve etkin kararlar alabilmek adına bu yetenek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca proje yönetim süresince şeffaflık, daha başarılı proje yöneticilerini örnek alma ve koordinasyon yeteneği de bu mevkide istihdam edilen kişiler açısından bir gerekliliktir. 

Dijital Proje Yöneticilerinden Beklenen Yeterlilikler

projeyoneticisi

Geleneksel proje yöneticilerinin sahip oldukları yeteneklere ek olarak, dijital proje yöneticilerinde aranan bazı yeterlilikler bulunmaktadır. Özellikle iş başvurularında aranan yeterlilikler başlıca şunlardır:

 • Google Analytics ve benzeri performans analiz araçlarını kullanabilmek
 • Zaman odaklı olmak ve projelerin son teslim tarihlerine itina göstermek
 • İkna edici iletişim yeteneğine sahip olmak ya da bu konuda herhangi bir eğitime katılmış olmak
 • Müşteri beklentilerini anlayabilmek ve bu beklentileri karşılayacak nitelikte müşteri ilişkilerini yönetmek
 • Yeniliklere her daim açık olmak ve dijital proje yönetimi ile alakalı yaşanan gelişmeleri takip ederek, uygulanabilir deneyimler yaratmak
 • Proje yönetim metotlarına hâkim olmak
 • Projelerin geliştirileceği dijital alanların işleyişi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

Bu yazımızda sizlere dijital proje yöneticilerinin ne is yaptığından, proje aşamalarını ne kadar kolaylaştırdığından bahsettik. Timezeta olarak tüm projelerinize dijital proje asistanlığı yapmaya hazırız. Siz gerekli olan bilgilerinizi www.timezeta.com‘a tanımlayın gerisini dünyanın neresinde olursanız olun tek tıkla kontrol edin!

Timezeta ile tanışmak ve ücretsiz deneyimlemek için Timezeta linkinden kolayca kayıt olabilirsiniz.

Ayrıca ilginizi çekebilir; Proje Planlama