Projeler, yeni bir ürün ortaya çıkarmak ya da toplumsal bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işletmeler ya da kamu kuruluşları tarafından hazırlanan ve yürütülen programlardır. Projelerin başarı ile sonuçlanabilmesi adına proje yönetimi son derece önem arz eden bir husustur. Her geçen gün dünyanın daha fazla küreselleşmenin etkisi altına girmesi ile birlikte ekonomiler de büyümüş ve bu durum daha büyük çaplı projelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca önü alınamaz biçimde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamın pek çok kısmında önemli değişikliklerin meydana gelmesine yol açmıştır. Proje yönetimi de dijitalleşmenin sağlamış olduğu avantajları kendi bünyesine katarak daha pratik yönetim olanakları yaratmıştır. Geleneksel proje yönetimi ile dijital proje yönetimi arasında gözle görülür ölçüde farklılıklar söz konusudur. 

Proje Kapasitesi

performansgostergeleri

Hem şirket ekonomilerinin hem de ulusal ekonomilerin giderek daha büyük rakamlara ulaşması, projelerin boyutlarında da büyüme yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel proje yönetimi, küçük çaplı projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında etkili olsa da günümüzün ulusal hatta küresel projeleri karşısında istenilen verimi sağlayabilecek niteliklerden yoksundur. Dijital proje yönetimi ise boyut farkı gözetmeksizin her türlü projede daha etkin olanaklar sunmaktadır. Proje yönetimi için özel olarak geliştirilen yazılımların ya da uygulamaların kullanıldığı bu yeni durumda, yönetim ve hesaplamaya dair tüm işlemler makineler aracılığı ile yapıldığından dolayı, proje hacminin büyük olmasının herhangi bir sakıncası söz konusu değildir. 

Proje Denetim Olanakları

performansgostergeleri

Proje yönetiminde başarılı olabilmenin en önemli koşullarından biri, projenin sürekli olarak denetlenmesidir. Bunun için projenin planlanması esnasında belirlenen aşamaların doğru uygulanıp uygulanmadığına, bütçenin her aşamada tahsis edildiği gibi kullanılıp kullanılmadığına ve aşamaların doğru zamanda tamamlanıp tamamlanmadığına odaklanmak gereklidir. Ayrıca proje ekibi içinde yer alan bireylerin performanslarının takip edilmesi, gerektiğinde verimi düşen çalışanların değiştirilmesi de proje yönetiminde denetimin kapsama alanına girmektedir. Geleneksel proje yönetiminin belki de en büyük eksiği, denetim konusundaki yetersizliğidir. Özellikle normalden biraz büyük projeler söz konusu olduğunda, denetimde ipin ucunun kaçması kaçınılmazdır. Dijital proje yönetiminde tüm aşamalar ve yapılan işler tek bir sisteme yüklendiğinden dolayı bunların anlık olarak takip edilmesi olanağı vardır. Ayrıca dijital proje yönetim araçlarında bulunan performans değerlendirme olanakları sayesinde her çalışanın performansını detaylı bir şekilde inceleyebilmek de mümkündür. 

Proje Maliyetleri

projeplanlama

Rekabet, küresel ekonominin en büyük bileşenlerinden biridir. Küresel piyasalarda başarılı olabilmek için, rekabette avantajlı bir konum elde etmek gereklidir. Buna olanak tanıyan durumların başında proje maliyetlerinin düşürülmesi gelmektedir. Geleneksel proje yönetimi, hantal bir yapıda olması nedeni ile daha fazla bireyin istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte süreçlerin hatalı planlanması ya da olumsuz durumların daha geç fark edilmesi gibi nedenlerden dolayı da maddi kayba neden olabilmektedir. İnsana duyulan gereksinimi minimum düzeye indiren dijital proje yönetimi bir yandan iş gücünde tasarruf sağlarken, diğer yandan da hassas hesaplama yöntemleri sayesinde projenin zarara uğramasını engellemektedir. 

İlginizi çekebilir; Proje Yönetiminde Bütçenin Önemi

İletişim Yöntemleri

pandemisonrasiprojeyonetimi

Proje ekibinin birbirileri ile etkili ve hızlı iletişim kurabilmeleri, proje yönetiminin başarıya ulaşabilmesi adına önem arz etmektedir. Geleneksel proje yönetim araçları bu noktada da son derece hantaldır. Daha çok mailler üzerinden yürütülen geleneksel proje yönetiminde anlık iletişim olanakları sınırlıdır. Ayrıca proje ekibinin bir bütün olarak iletişime geçmesini sağlayan olanaklardan da tamamen yoksundur. Buna karşın dijital proje yönetimi anlık ve çoklu iletişim ortamları sunmaktadır. Projeye ait bilgi ve belgelerin anlık olarak paylaşılabildiği ve hem bireysel hem de grup iletişiminin olanaklı olduğu dijital proje yönetiminde zaman kaybı da minimum düzeydedir. 

İlginizi çekebilir; Proje Yönetiminde Personel PerformansıProje Yönetiminde Personel Performansı

Esneklik

projeyonetimiaraci

Projeler kimi zaman istenmeyen durumlarla karşılaşabilmekte ve bazı risklerin gerçekleşmesi nedeni ile sekteye uğrayabilmektedir. Bu durumda projenin başarısızlığa uğramaması için atik bir davranış sergilenmeli ve projede gerekli yenilikler yapılarak en düşük zararla devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Hantal bir yapıya sahip olan geleneksel proje yönetiminde bu durum mümkün değildir. Zira klasik bilgisayar uygulamaları ve karmaşık kâğıt tomarları ile gerçekleştirilen geleneksel proje yönetimi, çevik davranışları kısıtlamaktadır. Dijital proje yönetiminde ise anlık olarak değişim ve güncelleme yapabilme olanağı mevcuttur. Bu sayede projeler risklere karşı daha esnek bir yapı kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, proje yönetimi de dijitalleşmenin sağlamış olduğu avantajları kendi bünyesine katarak daha pratik yönetim olanakları yaratmıştır. Geleneksel proje yönetimi ile dijital proje yönetimi arasında gözle görülür ölçüde farklılıklar söz konusudur. Bizde bu yazımızda dijital proje yönetimi ile geleneksel proje yönetimi arasındaki farklara değindik.

Geleneksel yöntemlerle vakit kaybetmek yerine Timezeta ile dijital proje yönetimi ayrıcalıklarını yaşayın.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Proje Yönetimi Planlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlginizi çekebilir; Proje İzleme ve Kontrol