Yeni olmasına karışın hızla gelişen bir yöntem olan dijital proje yönetimi, toplumsal bir ihtiyacı karşılamak ya da yeni bir ürün ortaya koymak amacı ile yürütülen projelerin başarıya ulaşabilmesi adına büyük olanaklar sağlamaktadır. Proje yönetiminin her aşaması için birbirinden avantajlı araçlar sunan dijital proje yönetimi, proje yönetimine dair tüm işlemlerin dijital platformlar üzerinden yapılmasını ifade etmektedir.

Proje Yönetimi Ekibi

personelperformansi

Dijital proje yönetiminde başarılı olabilmek için kullanılan dijital araçların yanı sıra yönetim ekibinin de önemli bir rolü vardır. Proje yönetim ekibi içerisinde yer alan bireylerin geleneksel proje yönetiminden gelmeleri ve dijital teknolojilere yeteri kadar hakim olmamaları, en iyi yönetim araçlarının kullanıldığı durumda bile istenilen sonucun elde edilememesi ile sonuçlanacaktır. Bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettirilebilmesi için, dijital proje yöneticisi olarak adlandırılan ve bu işin uzmanı olan bir yöneticinin başta olmasının önemi büyüktür. İşletme içerisinde bu alanda uzman birinin bulunmaması durumunda ya dışarıdan istihdam sağlanmalı ya da bu konuda potansiyeli olan yöneticilerden biri, bir dizi eğitim ve seminer aracılığı ile dijital proje yönetimine entegre edilmelidir. Yöneticinin yanı sıra proje ekibinde yer alan her birey de özenle seçilmelidir. Proje ekibinde yer alacak çalışanların dijital okur yazarlık düzeylerinin yüksek olması ve teknolojik yeniliklere hızla ayak uydurabilmeleri, dijital proje yönetimi açısından vazgeçilmez bir husustur. 

İlginizi çekebilir; Proje Planlama

Dijital Proje Yönetiminin Avantajları

dijitalprojeyonetimi

Geleneksel proje yönetimi ile kıyaslandığı zaman dijital proje yönetiminin sağlamış olduğu bir dizi yarar bulunmaktadır. Bu yararlar dikkate alındığında, proje yönetiminde dijital yaklaşımların benimsenmesinin ne denli önem arz ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Her şeyden önce dijital proje yönetimi ile birlikte daha büyük projelerin geliştirilebilmeleri ve yönetilebilmeleri mümkün hale gelmiştir. Geleneksel yöntemler ile yönetilmesi mümkün olmayan kapsamlı projeler, dijital proje yönetim araçları sayesinde sıradan bir hale bürünmüştür. Buna ek olarak dijital proje yönetimi zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Projenin daha hızlı planlanması, insan gücüne duyulan gereksinimi minimum düzeye indirmesi ve bütçenin doğru kullanımını anlık olarak takip edebilmesi nedeni ile dijital proje yönetimi ön plana çıkmaktadır. 

Esneklik

dijitalprojeyonetimi

Bahsedilenlere ek olarak dijital proje yönetiminin bir diğer avantajı da esnek olmasıdır. Proje devam ederken meydana gelen bazı olumsuz durumlar, projenin sekteye uğramasına neden olabilmektedir. Ya da daha orijinal fikirlerin ortaya çıkması nedeni ile projede değişiklik yapılması gibi bir istek oluşabilmektedir. Son derece hantal bir yapıya sahip olduğu için bir kez planlandıktan sonra projenin değiştirilmesine kolay kolay olanak tanımayan geleneksel proje yönetiminin aksine, dijital proje yönetimi gerek duyulan her anda kolaylıkla güncellenebilmektedir. Esneklik, projenin risklere karşı korunabilmesi açısından da önem arz etmektedir. Ayrıca dijital proje yönetimi hem proje yönetim ekibinin kendi içinde hem de müşteriler ile daha etkin iletişim kurulabilmesini sağlamaktadır. 

Dijital Proje Yönetimi Süreçleri

dijitalprojeyonetimi

Dijital proje yönetimi de geleneksel proje yönetiminde olduğu gibi bir dizi süreçten meydana gelmektedir. Bu süreçler birbirlerine benzerlik göstermektedir. Dijital proje yönetiminin süreçlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Ön Hazırlık: Proje yönetiminin ilk aşaması olan ön hazırlık, proje fikrinin ortaya çıktığı noktadır. Ön planlama olarak da adlandırılabilecek bu aşamada proje zihinlerde netleştirilmeye çalışılmaktadır.
  • Planlama: Hem geleneksel proje yönetiminde hem de dijital proje yönetiminde en önemli aşama olan planlama, proje çerçevesindeki işlerin hangi sıra ile ve hangi zaman dilimlerinde gerçekleştirileceğinin belirlendiği aşamadır. Ayrıca bütçe planlama, risk analizi, proje ekibi belirleme gibi kararlar da bu süreçte alınmaktadır. 
  • Uygulama: Projenin ortaya koymaya çalıştığı ürünün, fiziki olarak üretime alındığı aşamadır. Bu aşamada, planlama esnasında alınan kararlar gözetilerek üretim yapılmaktadır. 
  • Kontrol: Proje sonucunda ulaşılan ürünlerin kalite kontrol açısından test edilmesi ve üretim amacı ile müşteri isteğine ne denli uygun olduğunun tespit edildiği aşamadır. 
  • Kapanış: Projenin ne şekilde sonuçlandığına dair rapor bu aşamada hazırlanmaktadır. Proje başarısız olsa bile bu durum raporlanmalı ve başarısızlığa neden olan unsurlara odaklanarak bir sonraki projelerde aynı hataları yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Sonuç olarak, proje yönetimi için özel olarak geliştirilen yazılım ve uygulamalar sayesinde, daha büyük çaplı projelerin, daha kolay ve başarılı bir şekilde yönetilebilmeleri olanaklı hale gelmektedir. O uygulamalardan biri olan Timezeta ile proje yönetiminizi yaparken hız, performans ve uyumluluğunuzdan emin olacaksınız.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Projelerde Temel Performans Göstergeleri