Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bireysel ve toplumsal yaşamın hemen her alanını derinden etkilemektedir. Dijitalleşmenin sağladığı olanaklar sayesinde, entegre olduğu her yerde daha yüksek verim ve tasarruf sağlamaktadır. Dijitalleşme trendlerinden etkin olarak yararlanılan alanlardan biri de proje yönetimidir. Projeler, var olan bir soruna çözüm bulabilmek ya da ortaya yeni bir ürün koyabilmek amacı ile tasarlanan ve yönetilen programlardır. Bu programların istenilen şekilde sonuçlanabilmesi, iyi bir proje yönetimi ile mümkündür. Özellikle dünyanın geri dönülmez biçimde küreselleşmesi ve yerellik olgusunun yavaş yavaş ortadan kalktığı günümüz toplumlarında geliştirilen büyük çaplı projelerin yönetimi açısından dijital proje yönetimi yazılımı büyük olanaklar sunmaktadır.

Dijital Proje Yönetimi Yazılımının Avantajları?

projeyonetimiyazilimi

Proje yönetiminde dijital yazılımlardan yararlanmanın sağlamış olduğu bir dizi avantaj söz konusudur. Bu avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Zaman Tasarrufu: Hız, dijital çağın en büyük belirleyenlerinden biridir. Bu yüzden de projelerin daha kısa sürede tasarlanması, hızla hayata geçirilmesi ve bu esnada sürekli olarak denetlenmesi gereklidir. Geleneksel proje yönetim araçları bu konuda son derece hantaldır. Dijital proje yönetimi yazılımları hem projenin ön çalışmalarının hem de projenin uygulanışı ile denetiminin hızlı yapılmasını sağlamaktadır. 
  • Maliyet Tasarrufu: Geleneksel proje yönetimi, hantal bir yapıya sahip olduğu için daha fazla çalışana gereksinim duymaktadır. Dijital proje yönetim yazılımlarında ise işlerin önemli bir kısmı yazılım tarafından yapıldığı için insan iş gücüne duyulan gereksinim azalmaktadır. Bu durum proje maliyetinin daha düşük olması anlamına gelmektedir. 
  • Yüksek Doğruluk Payı: Hem proje yönetimine dair işlemlerin hızlı yapılması hem de bu hız esnasında düşük hata payı ile hareket edilmesi önem arz etmektedir. Hata payının yüksek olduğu durumlarda, projenin hızlı planlanması ya da hızlı yürütülmesi pek anlam ifade etmemektedir. Dijital proje yönetim yazılımları, algoritmik yapıları nedeni ile yüksek doğruluk payı ile işlem yapabilmektedir. 
  • Çok Yönlü Etkili İletişim: Proje yönetiminin başarılı olabilmesinin koşullarından biri de çok yönlü etkin iletişim kurabilmektir. Hem proje yönetim ekibi içerisinde yer alan çalışanların birbirleri ile doğrudan ve kolay iletişim kurabilmeleri hem de proje yöneticisi ya da şirket yönetiminin müşteriler ile doğrudan iletişim kurabilmesi bu noktada önem arz etmektedir. Dijital proje yönetim yazılımları, bu olanağı sunmakta ve projenin tüm paydaşlarının anlık olarak birbirleri ile iletişim kurmaları için kolaylık sağlamaktadır. 
  • Performans Değerlendirme: Proje ekibinde yer alan çalışanların performanslarının belirli aralıklarla belirlenmesi, proje veriminin dengede tutulabilmesi açısından zorunluluk arz etmektedir. Geleneksel proje yönetiminde, performans değerlendirme ayrı bir başlık olarak değerlendirilmekte ve bunun için ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. Dijital proje yönetim araçları ise kendi içlerinde performans değerlendirme araçlarına sahiptir. Bu sayede bir yandan proje devam ederken, diğer yandan projede yer alan bireylerin performansları düzenli olarak takip edilmektedir. 

İlginizi çekebilir; Dijital Proje Yönetimi Nedir?

Dijital Proje Yönetimi Yazılımı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

projeyonetimiyazilimi

Dijital proje yönetimi araçlarının sağlamış olduğu avantajlardan yararlanabilmek için, doğru yazılımın seçilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Her proje yönetim aracının farklı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bazı araçlar daha yüksek dosya depolama olanağı, bazıları daha iyi iletişim platformları, bazıları da daha iyi hesap ve kontrol araçları sunmaktadır. Ancak tüm bu olanakları tek bir yazılımda daha avantajlı biçimde sunan araçlar da söz konusudur. 

Sonuç olarak, geliştirilen dijital proje yönetimi yazılımları, geçmişe oranla çok daha büyük boyutlu projelerin tek bir merkezden, kolaylıkla yönetilebilmesini mümkün hale getirmektedir. İşlerinizi planlar ve yönetirken her özelliğiyle işlerinizi kolaylaştıran Timezeta ile pratik ve hızlı olmanın keyfine varacaksınız.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Dijital Proje Yönetimi ile Geleneksel Proje Yönetimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ayrıca incelemek isterseniz; Verilerim kişisel mi?