Daha başarılı projeler ortaya koyabilmek ve alanında kalıcı olmak isteyen firmalar için proje yönetimi hayati derecede önemlidir. Özellikle üretim ve yönetim işlerinin giderek daha karmaşık hale gelmeye başladığı küresel ekonomi çağında, proje yönetimine başvurmadan başarılı projeler geliştirebilmek oldukça güçtür. Birden fazla iş kolunda faaliyet gösteren ve çoğu zaman birden fazla projeyi bir arada yürüten holdingler için proje yönetimi gereklidir.

Kolay Üretim Planlama

projeyonetimi

Yeni bir ürünün üretilmesi ya da var olan bir ihtiyacı karşılama potansiyeline sahip ürünlerin geliştirilmesi için, öncesinde planlama yapmak gereklidir. Planlama olmaksızın başlatılan bir projenin başarılı olma ihtimali, şans faktörü tecelli etmediği müddetçe sıfırdır. Proje yönetimi, daha projeye başlamadan önce planlama yapılmasını sağlamaktadır. Bu planlamanın maliyet planlama, teslim zamanı planlama, risk analizi gibi farklı boyutları bulunmaktadır. Her biri farklı uzmanlıklar gerektiren bu planlamaların yapılması, projenin yol haritasının belirlenmesi anlamına gelmektedir. Ancak proje boyutlarının ve holdingler açısından bakıldığında proje sayılarının arttığı dikkate alındığında, geleneksel proje yönetim araçlarının yeterli gelmediği görülmektedir. Toplumsal yaşamın her alanını ağlarla sarmalayan teknoloji, proje yönetimi için de dijital araçlar sunmaktadır. Bu araçların desteği ile başarılı bir şekilde planlama yapabilmek ve proje süresince de bu tüm süreçleri takip edebilmek olanaklı hale gelmektedir. 

Birden Fazla Projeyi Tek Elden Kontrol Edebilme 

projelerdebasarisizliksebepleri

Holdinglerin aynı anda birden fazla proje yürüten devasa şirketlerdir. Her projenin kendi içerisinde yönetilmesi ve takip edilmesi mümkündür. Ancak Holdingler için proje yönetimi yapılırken bu projelerin takip edilebilmesi de önemlidir. Zira şirket üst yönetimleri, projelerin gidişatları hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli olması durumunda müdahalede bulunmak gibi bir yetkiye sahiptir. Dijital proje yönetim araçları, bu yetkinin en iyi biçimde kullanılabilmesi için gereken altyapıyı sunmaktadır. Her proje için ayrı ayrı takip ve kontrol olanağı sunan dijital proje yönetim araçları, proje takibinde oldukça başarılıdır. 

Anlık Haberleşme Ağı

projeyonetimindeiletisim

Bir projenin başarıya ulaşabilmesindeki en temel etkenlerden biri iletişimdir. Ancak burada kastedilen iletişim yalnızca haberleşmek değil, projeye dair detayların paylaşılabildiği, gerektiği durumlarda anlık toplantıların düzenlenebildiği çok yönlü bir boyuttur. Birbiri ile yeterli düzeyde iletişim kuramayan ya da iletişimin tek yönlü aktığı projelerde, başarı oranı oldukça düşüktür. Konuyla ilgili yapılmış pek çok bilimsel çalışmada da bu durum teyit edilmektedir. Anlık ve çift yönlü iletişim kurma olanağına sahip olan proje ekipleri, daha yüksek motivasyonla iş yapabilmektedir. Dijital proje yönetim araçları, aynı ortamda olmadan da her an toplantı düzenleyebilme ya da toplantılara katılma, projeye dair yüksek boyutlu dosyaları tüm ekip ile kolaylıkla paylaşma, karşılıklı iletişim kurarak fikir alışverişinde bulunma gibi bir dizi ayrıcalık sunmaktadır. 

Çok Yönlü Performans Değerlendirmesi

projelerdebutceyonetimi

Projelerin istenilen doğrultuda tamamlanabilmesi açısından performans değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Zira hem proje yönetim ekibinde hem de ekibin diğer çalışanları içerisinde istenilen performansı göstermeyen bireylere rastlanabilmektedir. Özellikle proje açısından stratejik noktalarda görev yapanlarda bu durumun ortaya çıkması, projenin sekteye uğramasına yol açabilmektedir. Dijital proje yönetim araçları, proje ekibindeki tüm bireylerin faaliyetlerinin sürekli olarak takip edilmesini ve belirli aralıklarla da önceden belirlenen rasyonel kriterlere göre değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu olanak sayesinde proje ekibi her zaman üst düzey verimlilik ile çalışabilmektedir. 

Sonuç olarak, bir çok iş kolunda faaliyet gösteren ve çoğu zaman birden fazla projeyi bir arada yürüten holdingler için tüm projelerin yüksek isabet oranı ile tamamlanması ve tamamlanan her proje ile marka değerinin bir kez daha tescil edilebilmesi, proje yönetimine duyulan gereksinimi bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu konuda yerli dijital proje yönetimi uygulaması Timezeta sizin ve ekibinizin ihtiyaçlarını karşılamanız icin en büyük yardımcınız. Sizde Timezeta‘dan hizmet almak ve ücretsiz deneyimlemek isterseniz; Timezeta

Ücretsiz denemek için: Timezeta