Toplumsal bir soruna çözüm üretmek ya da ortaya yeni bir ürün koymak amacı ile geliştirilen projelerin daha iyi planlanması ve yapılan plan çerçevesinde yürütülebilmesi için proje yönetimine başvurulmaktadır. Ekonomilerin ve sektörlerin giderek daha büyük hale gelmeye başlaması, projelerin de büyümesine neden olmuş ve bu durum da proje yönetimine duyulan gereksinimin artmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda proje yönetimine başvuran sektörlerin sayısı oldukça fazladır. İnşaat sektörü için proje yönetimi de oldukça önemlidir.

Proje Maliyetlerini İsabetli Şekilde Öngörebilmek

projeplanlama

İnşaat sektöründe proje yönetimi kullanımının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında yapılacak olan projenin maliyetini önceden öngörebilmek gelmektedir. Henüz proje başlamadan önce maliyetini bilmek, konut projelerinin halka sunulması esnasında daha isabetli ve değişken olmayan fiyatlar belirtebilmek açısından gereklidir. Bununla birlikte inşaat firmasının imkanlarının, yapılmak istenilen projeye uygun olup olmadığını belirlemek için de proje yönetiminin maliyet analizinden yararlanılmaktadır. Proje yönetiminde bütçe planlaması yaparken biraz esnek davranmak ve çıkması muhtemel maliyetleri de hesaba katmak gereklidir. 

Bütçenin Daha Etkin Yönetimini Sağlamak

projelerdebutceyonetimi

Her inşaat projesi, önceden ayrılmış olan bir bütçe etrafında şekillenmektedir. Bütçenin aşılması durumunda, konut fiyatlarının artması ya da şirketin zararına satış yapması gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar projeye başlamadan önce maliyetler için hesaplama yapılsa da bütçenin yapılan plan doğrultusunda harcanmasını sağlamak da üzerinde durulması gereken hususlar arasındadır. Proje yönetimi, bütçenin doğru biçimde yönetilmesi için en doğru yöntemdir. Başarılı bir bütçe yönetimi stratejisi ile projelerin, planlanandan daha düşüm maliyetler ile tamamlanması bile söz konusu olabilmektedir. 

Projeyi Doğru Zamanda Tamamlamak

projeplanlama

İnşaat sektörünün yürütmüş olduğu projelerde maliyet ve bütçe kadar önemli olan bir diğer konu da zamandır. Her proje, belirli bir zaman diliminde tamamlanmak için hazırlanmaktadır. İnşaat sektöründe, müşteriler için genellikle projenin başında tamamlanma tarihi belirlenmektedir. Projenin istenilen zaman diliminde tamamlanamaması hem firmanın piyasada ve müşterilerin gözünde itibar kaybetmesine hem de bir dizi hukuki süreçler ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden de projede etkin bir zaman yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Proje yönetimi, daha projenin başlangıcında hangi işlemlerin hangi zaman dilimleri içerisinde yapılacağının belirlenmesini ve proje sürecinde de bu süreçlerin takip edilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu sayede projeler tam istenilen zamanlarda ve hatta bazı durumlarda daha erken tamamlanabilmektedir. 

Süreç Uyumunu Temin Etmek

performansgostergeleri

Süreç uyumu, inşaat projelerinin en önemli noktalarından biridir. İşlerin hangi sıra ile yapılacağı, hangi ekiplerin birlikte ve hangi ekiplerin birbiri ardına çalışması gerektiği özenle takip edilmelidir. Süreçlerin birbiri ile uyumsuz olması, ekipler arasında uyumsuzluğa ve projenin gecikmesine neden olabilmektedir. Bu durum projenin zaman yönetimi ile doğrudan alakalıdır. Proje yönetimi, tüm ekiplerin ve süreçlerin tek bir merkezden yönetilmesini mümkün kıldığı için süreç uyumunu temin etmektedir. Bu sayede inşaat projesinde yer alan her ekip hangi zamanda, hangi işi yapacağını bilmektedir. 

Risklere Karşı Daima Hazır Bulunmak

projeplanlama

Riskler, bir projenin önündeki en büyük engellerdir. Genel anlamıyla riskleri öngörülebilir ve öngörülemez olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. Öngörülebilir riskler, önceden alınacak tedbirler sayesinde atlatılabilecek cinsten risklerdir. İnşaat sektöründe meydana gelmesi muhtemel risklerin tespit edilmesi ve bunlara dair ikinci hatta üçüncü planların geliştirilmesi de proje yönetiminin görev alanlarındadır. Proje yönetimi, projenin devamı esnasında gelişebilecek olumsuz durumlara karşı hazır olabilmeyi mümkün hale getirmektedir. 

Performans Değerlendirme ile Daha Dinamik Bir Ekibe Sahip Olmak

liderlikveprojeyonetimi

Deneyimli ve kaliteli bir ekibe sahip olmak, her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de önemli bir konudur. Bu yüzden de çalışanların performanslarının takip edilmesi ve performansı yetersiz olanların daha verimli personeller ile değiştirilmesi, projenin başarısı açısından gereklidir. Proje yönetiminin inşaat sektörüne sağlamış olduğu en büyük olanaklardan biri de sürekli performans değerlendirme yapabilmektir. Özellikle son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan dijital proje yönetim araçları ile birlikte istenilen periyotlarda değerlendirme yapabilmek mümkündür. Bu olanak, çalışma ekibinin daha dinamik ve başarılı olmasına kapı aralamaktadır. Üstelik çok yönlü performans değerlendirme yapabilmesi sayesinde çalışanlar arasında tatsızlık çıkması ya da rasyonelliğin olmadığı gibi izlenimlerin oluşması da engellenmektedir. 

Sonuç olarak, inşaat sektöründe proje yönetimi yaparken bütçe, zaman, ekip uyumluluğu, risk ölçümlemesi ve olası maliyetleri öngörme konusunda Timezeta her zaman yanınızda! Inşaat sektöründe proje yönetiminizi Timezeta‘ya tanımlayabilir ve tüm sureci zaman mekan farketmeksizin tek tıkla kontrol altında tutabilirsiniz.

Ücretsiz denemek için: Timezeta