İş geliştirme, pazarın mevcut dinamiklerinden ve müşteri kitlesinin beklentilerinden yola çıkarak uzun vadede işletmenin daha iyi bir konuma gelmesi için yürütülen faaliyetlerinin bütünüdür. Uzun vadede büyümek ve pazar payını arttırmak isteyen işletmeler açısından iş geliştirmeye büyük önem verilmelidir. İş geliştirme süreçlerini yönetme işi ile uğraşan yöneticiler ise iş geliştiriciler olarak adlandırılmaktadır. Başarılı bir iş geliştirme, iyi bir planlama gerektirmektedir. Bu noktada da devreye iş geliştiriciler için proje yönetimi giriyor. Yeni bir ürün üretmek ya da ulaşılmak istenilen bir amacı başarmak için yapılması gerekenlerin sistematik olarak planlanması, proje yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

Zaman Planlaması İçin Proje Yönetimi

projelerdesurekisaltma

Daha önce de belirtildiği gibi iş geliştirme, uzun vadeli bir süreci ifade etmektedir. Ancak bu uzun vadenin ne kadar olacağının ve bu süreç içerisinde hangi dönemlerde nelerin yapılacağının önceden planlanması gereklidir. Plansız bir şekilde işleri akışına bırakmak ve uzun vadede büyümeyi hedeflemek, son derece güçtür. Bu durumda yapılan işin bir bütün olarak düşünülmesi ve belirli zaman periyotlarında hangi adımların atılacağının önceden belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu da ancak proje yönetimi ile mümkün olan bir durumdur. Proje yönetimi ile zaman planlaması yaparken gerçekçi olmaya özen gösterilmelidir. Çok kısa zaman dilimlerinde, gerçekleşmesi zor ihtimaller üzerine yoğunlaşmak mantıklı değildir. 

Proje Yönetimi ile Pazarlama Planlama

performansgostergeleri

Satış ve üretim yapan işletmeler açısından pazarlama planlama da dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Zira bir işi ya da işletmeyi geliştirmenin temel koşullarından biri de satışların arttırılmasıdır. Bunu sağlamak için pazarlama hedef kitlesinin doğru belirlenmesi ve bu hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşabilecek doğru stratejilerin geliştirilmesi gereklidir. Bu noktada da en etkili araç proje yönetimidir. Ayrıca pazarlama için ayrılması planlanan bütçe ve sonrasında bu bütçenin takibi de proje yönetimi ile mümkündür. Sıkı bir proje yönetim planı hazırlayan işletmelerin orta ve uzun vadede başarıya ulaşma şansları oldukça yüksektir. 

Çok Yönlü İletişim ile Müşterileri Anlama

performansgostergeleri

Müşteriler, bir işletmenin hem varlık sebebi hem de varlığını güçlendirerek sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu ateşleyici gücüdür. Müşteri kitlesini genişletmek, iş geliştirmenin öncelikli hedeflerinden biridir. Daha fazla müşteriye ulaşmanın en etkili yolu, müşterilerin ne istediklerini bilmek ve onların istekleri doğrultusunda ürün ya da hizmetler sunmaktadır. Bu da hedef kitle ile daha güçlü bir iletişimi zorunlu kılmaktadır. Proje yönetiminin iş geliştirmeye sağladığı en büyük katkılardan biri de hem tedarikçiler hem işletme yöneticileri ve çalışanları hem de hedef kitle ile etkin bir iletişim yürütülmesini sağlamaktır. Güçlü iletişim planlaması ile hedef kitlenin geri dönüşlerini almak ve bu geri dönüşlerden müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek mümkündür. 

Dijital Proje Yönetim Araçları ile Avantaj Sağlama

projeyonetimiyazilimi

Dijitalleşme her geçen gün insan hayatının daha büyük bir kısmına etki etmektedir. Son derece profesyonel bir iş olan proje yönetimi de dijital teknolojilerden giderek daha fazla yararlanmaktadır. Yukarıda bahsedilen işlemlerin yanı sıra daha gelişmiş pek çok işlevi bir arada yapabilmeye olanak tanıyan ve aynı zamanda yer ile zaman bağımlılığını ortadan kaldıran dijital proje yönetim araçları, bu doğrultuda iş geliştirme profesyonellerine büyük katkı sağlamaktadır. Sürekli daha çok araç ve uygulama ile donatılan bu yazılımlar ile işletmelerin hem uzun hem de kısa vadeli projelerini planlayabilme olanağı bulunmaktadır. 

Sonuç olarak sağladığı yararların her geçen gün daha fazla keşfedilmesi ile proje yönetiminin popülerliği de giderek artmaktadır. İş geliştiriciler de proje yönetimine en sık başvuran çalışma gruplarındandır. Timezetaya işlerinizi tanımlayın, iş geliştirme faaliyetlerinizi kontrol edin.

Ücretsiz denemek için; Timezeta