2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, hayatın her alanında olduğu gibi proje yönetiminde de bir dizi aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Özellikle geleneksel proje yönetimi modellerinin kullanıldığı işletmeler, pandemi sürecinde hem maliyet hem de zaman açısından büyük problemler ile karşı karşıya kaldı. Pandeminin ilk aylarda devletler tarafından yeterince ciddiye alınmaması, sorunun kısa sürede içinden çıkılmaz bir hal almasına yol açtı. Bu yazımızda pandemi sonrası proje yönetimini anlatacağız.

Pandeminin Proje Yönetimine Etkileri

pandemisonrasiprojeyonetimi

Pandeminin bir anda patlak vermesi, halihazırda devam eden projelerin de olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlaması ve iş yerlerinin geçici süre ile faaliyetlerine ara vermesi yürütülen projelerin sekteye uğramasına neden olmuştur. Bu olumsuz etki karşısında esnek yapılanmaya sahip olan firmalar kolaylıkla evden çalışma modeline adapte olsa da daha geleneksel yapıda şekillenen işletmelerin projeleri büyük zarara uğramıştır. 

İktisat biliminde krizlerin fırsata çevrilmesi yöntemi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Öyle ki bugün dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir kısmı, önemli küresel krizlerin sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu noktada esas önemli olan şey, krize direnebilmek ve krize rağmen faaliyete devam edebilmektir. 

Proje Yönetiminde Yeni Krizlere Hazır Olmak

pandemisonrasiprojeyonetimi

Bu dönemde çıkan pek çok haberde büyük şirketlerin pandemi döneminde kazançlarını artırdığı ve dünyanın en zengin isimlerinin de servetlerini büyük ölçüde artırdığı görülmektedir. Bu durumun temelinde krize hazırlıklı olmaları ve esnek bir kurumsal yapı ile hareket etmeleri yer almaktadır. Krizlerden ders çıkarmak, daha sonraki krizlerde ayakta kalabilmek adına oldukça önemlidir. Bunun için de pandemi döneminde başarısızlığa uğrayan ya da yarım kalan projeler iyi incelenmeli ve yeniden bu tarz durumların yaşanmasına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

Proje Yönetiminde Dijitalleşmenin Önemi

pandemisonrasiprojeyonetimi

Dijitalleşme, küresel çağın temel belirleyenlerinden biridir. İşletmeler ve proje yönetimi açısından çok büyük olanaklar barındıran dijitalleşme, pandemi döneminde güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başaran işletmelerin en etkili silahlarından biri olmuştur. Günümüz dünyasında işletmelerin verimliliklerini daha üst seviyeye taşıyabilmeleri ve bu denli krizlere hazır olabilmeleri adına dijitalleşme çok önemli potansiyeller barındırmaktadır.

pandemisonrasiprojeyonetimi

Proje ekibinin anlık iletişim olanakları ile birbirine bağlanmasını sağlaması, proje süreçlerinin daha kolay takip edilerek yönetilmesini sunması nedeni ile dijitalleşme bu dönemde zorluktan ziyade kolaylıklar getirmiştir. Özellikle proje yönetimi için geliştirilmiş olan yazılım ve uygulamalar sayesinde projelerin hiç kesintiye uğramadan devam etmesi mümkün olmuştur. Dijitalleşmenin yaratmış olduğu bu avantajın toplumun her kesimi tarafından açık bir şekilde idrak edilmesinden dolayı, pandemi sonrası proje yönetimi pek çok işletmenin dijitalleşme hamlesi yapacağı da kaçınılmaz bir gerçeklik olarak ortada durmaktadır. 

İlginizi çekebilir; Proje döngüsü

pandemisonrasiprojeyonetimi

Ekonomik alan tarih boyunca farklı risk faktörlerinin etkisi altına girmiştir. Gelecekte de pandemi olmasa bile farklı pek çok olumsuzluğun ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. Meydana gelmesi muhtemel risklere karşı işletmeleri avantajlı hale getirecek yegâne husus esnekliktir. Yani yeni gelişen ortama ayak uydurabilmek ve kesintisiz bir şekilde faaliyet sürdürebilmektir. Geleneksel yöntemlerde bu olanak söz konusu değildir. Bunun için de dijitalleşmenin sunduğu araçlardan maksimum düzeyde yararlanmalı ve sabitlik yerine mobilizasyonun şirket mantığına yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede işletmeler krizlere karşı daha dayanıklı hale gelme olanağına kavuşmaktadır.

İlginizi çekebilir; Proje yöneticisi kimdir?

pandemisonrasiprojeyonetimi

Sonuç olarak pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte proje yönetiminde yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkacağı oldukça güçlü bir ihtimaldir. Özellikle fiziki varlık gereksinimini ortadan kaldıran dijital yaklaşımlar ile otonom sistemler pandemi sonrası proje yönetimi ile önemli bir yere sahip olacağını daha şimdiden göstermektedir. Siz de dijital proje asistanınız Timezeta ile dijital proje yönetimine ayak uydurun.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Proje yönetiminde süre kısaltma teknikleri