Proje yönetiminin en önemli aşamalarından biri, projede kalitenin sağlanmasıdır. Kalite, doğrudan müşterileri ilgilendiren bir husus olduğundan dolayı, üzerinde fazlaca durulması gereken hususlardan biridir. Kalitesiz ürün ve hizmet üretimi işletme imajının olumsuz etkilenmesine ve müşteri kayıplarına neden olabilmektedir. Bunun için de projede kaliteden hiçbir şartta taviz verilmemelidir. Maliyet ve zaman yönetimi gibi, kalite de ayrı bir süreç olarak yönetilmeli ve standartlara dikkat edilmelidir. Proje kalite yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunu sizin için derledik.

Şirket Standartlarının Belirlenmesi

kaliteyonetimi

Kalite müşteri tarafı ve şirket tarafı olmak üzere iki farklı boyuttan oluşmaktadır. Projenin öncesinde şirket kendi kalite standartlarını belirlemeli ve bunu açık bir şekilde ortaya koyabilmelidir. Şirketlerin kendileri için belirlemiş oldukları kalite standartları, işletmenin müşteri kitlesini oluşmasındaki en önemli noktalardan biridir. Zira kalite beraberinde yüksek maliyeti de getireceğinden dolayı, yüksek kaliteli ürünlere talip olacak müşteri kitlesi de belirli bir kaliteye sahip olacaktır. Ancak şirketi belirlemiş olduğu kalite standartlarında çok katı olmaması tavsiye edilmektedir. Zira bazı durumlarda kalite standartlarının esnetilmesine gereksinim duyulabilmektedir. Ama bu esnetme, müşterinin talebi doğrultusunda olmalıdır. Maliyet yüksekliği ya da daha farklı nedenlerden dolayı, işletmenin standardın altındaki kalite değerlerinde ürün üretmesi hem etik açıdan hem de ticari açıdan problemli bir durumdur. Gerektiği zaman şirket yüksek maliyeti de göğüslemek suretiyle söz verdiği kalite standardında ürün teslimi yapmalıdır. 

Müşteri Beklentilerinin Anlaşılması

kaliteyonetimi

Projelerde kalitenin bir diğer tarafı ise müşteri beklentileridir. Bunun için de projenin planlaması aşamasında müşteri adına da bir temsilcinin bulundurulması ve tüm beklentilerinin açık bir şekilde dinlenmesi önem arz etmektedir. Kimi zaman müşteriler işletme standartlarını üzerinde ürün talebinde bulunabilmekte ve kimi zaman da tam tersine standardın daha altında ürünlere gereksinim duyabilmektedir. İşletme müşterinin ihtiyacını karşılayabilecek esneklikte olmalıdır. Ayrıca proje yönetiminin ve proje ekibinin de bu tür taleplere karşı hazırlıklı olması beklenmektedir. 

Kalite Kontrolünün Hangi Aşamada Yapılacağının Belirlenmesi

kaliteyonetimi

Proje yönetiminde kalite söz konusu olduğundan en çok tartışılan konulardan biri de kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağıdır. Bu noktada işletme projenin niteliğine göre karar vermelidir. Ancak kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağına dair karar verileceği zaman da müşteri görüşüne başvurulmalı ve bu konuda uzlaşı sağlanmalıdır. Zira müşteri ürünün nihai hali üzerinde kalite kontrolü yapılmasını talep ederken, işletmenin üretim esnasında bu kontrolü yapması uyuşmazlık yaşanmasına ve farklı kalite anlayışının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kalite kontrolü konusunda en yaygın olan davranış, kontrolün nihai ürün üzerinde yapılmasıdır. Üretim esnasında yapılan denetleme, sonradan meydana gelmesi muhtemel bazı durumlar nedeni ile değişikliğe uğrayabilme ihtimalini barındırmaktadır. Nihai ürün üzerinde yapılan değerlendirmeden elde edilen sonuçların değişikliğe uğraması söz konusu değildir. 

Kalite Anlayışının Proje Ekibine Benimsetilmesi

kaliteyonetimi

Kaliteli üretim yapabilmek adına çalışanların da kalite anlayışını benimsemiş olması gereklidir. Proje ekibinde yer alan çalışanların, takip edilmesi gereken kalite standardını bilmemesi ya da yeteri kadar özümseyememiş olması, ortaya kalitesiz ürün ve hizmetlerin çıkmasına neden olabilmektedir. Proje ekibine kalite anlayışının benimsetilebilmesi için sunumlar yapılması ya da belirli aralıklarla bildirilerin gönderilmesi etkili bir yöntemdir. Kalite anlayışının bir kez çalışanlar tarafından benimsenmiş olması, sonraki projelerde de kalite standartlarının kolaylıkla yakalanabilmesine yardımcı olmaktadır. 

Kalite Performansının İzlenmesi

kaliteyonetimi

Kalite yönetiminin en önemli süreci, kalite performansının izlenmesidir. Performans yönetimi, proje yönetiminde yer alan süreçlerin verimliliklerinin tespit edilmesi ve verimsizliğe neden olan unsurların ortadan kaldırılması açısından son derece etkilidir. Tıpkı bütçe kullanım performansının takip edildiği gibi, kalite performansının da belirli aralıklarla denetlenmesi ve raporlanması gereklidir. Aynı proje içinde kalitenin de standart kalması gereklidir. Eğer proje kalitesinde sürekli değişiklikler yaşanıyorsa, üretimin herhangi bir noktasında problem olduğu anlaşılmalı ve bunun için bir dizi tedbir alınarak uygulanmalıdır. Kalite performansının standart bir çizgiyi takip etmesi ve yalnızca müşteri talebi doğrultusunda değiştirilmesi gereklidir. 

Dijitalleşme süreci ile birlikte proje yönetiminin tüm süreçlerini daha etkin bir şekilde takip edebilmeye olanak tanıyan bir dizi yazılımlar ortaya çıkmıştır. Bu sayede kalite performansının da düzenli olarak takip edilebilmesi olanağı hasıl olmuştur. Projelerde kalitenin standardize edilmesi işletme imajına olumlu katkı sağlamakta ve müşteri memnuniyetini yüksek düzeye çıkarmaktadır. 

Sonuç olarak, proje kalite yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler adlı içeriğimizle proje yönetiminizde kalite unsurlarını projenize uyarlayabilirsiniz. Tabiki bunu önce ekibinize benimsetmeli ve projenizde ancak öyle başarı elde edebilirsiniz. Ekiplerinizin uyumluluğundan Timezeta ile emin olabilirsiniz.

Ücretsiz denemek için;; Timezeta

İlginizi çekebilir: Proje yönetiminde süre kısaltma teknikleri

Timezeta Nedir?