Şirket kültürü, büyümeyi hedefleyen ve başarıya odaklanan şirketlerin değer vermesi gereken bir olgudur. İnsan toplumlarının kültürleri üzerinden değerlendirme yapıldığı zaman; kültürün birleştirici, iş birliğini arttırıcı, farklılıkları ortadan kaldıran ve devamlılığı sağlayan bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Aynı avantajlardan şirketlerde de yararlanabilmek adına, kurumsal bir şirket kültürüne duyulan gereksinim yüksektir. Kurumda şirket kültürü oluşturma konusunda pek çok yol bulunmaktadır. Proje yönetimi ile şirket kültürü oluşturma da bu yollardan biridir. İşletmelerin yeni bir ürün ortaya koymak ya da var olan bir soruna çözüm üretmek için geliştirdikleri projelerin başarıya ulaşabilmesi, iyi bir proje yönetimi gerektirmektedir. Ancak proje yönetimi, yalnızca yönetimi ilgilendiren bir durum değildir. Aksine tüm ekip tarafından yürütülmesi gereken bir süreçtir.  

Kaliteli Bir Ekip Kurmak ve Tanımak

dijitallesmeninonemi

Proje başarısı ile proje yönetim ekibinin yetkinliği arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Proje yönetim ekibinde yer alacak bireyler seçilirken, liyakat ve uyumluluk ilkelerine dikkat edilmelidir. Ekibe alınacak bireyler yetkinliklerine göre belirlendikten sonra, iyi bir kültür inşa edebilmek için ekip üyelerinin tanınması gereklidir. Basit tanışma toplantıları ya da farklı etkinlikler ile bunu sağlamak mümkündür. Zira kurumu ve kurum kültürünü var eden temel unsur, çalışanlardır. Çalışanlarını yeteri kadar tanımayan ve onların taleplerine önem vermeyen bir kurumun, başarılı bir kültür geliştirme olanağı neredeyse yoktur. 

İlginizi çekebilir; Proje yönetiminde personel performansı

Şirket Değerlerini Belirlemek ve Benimsetmek

performansgostergeleri

Kurum kültürünün bel kemiği, şirkete dair değerlerin belirlenmesidir. Her şirketin farklı amaçlarının ve önceliklerinin olması mümkündür. Bunların açık ve ne bir şekilde ortaya konulması gereklidir. Şirket değerlerini belirlemekten daha önemli olanı ise bu değerlerin proje ekibinde yer alan bireyler tarafından benimsenmesini sağlamaktır. Herkesin projenin bir parçası olduğu durumda, bu benimsetme işlemi daha kolay hale gelmektedir. Kurumun değerlerini ve önceliklerini çalışanlara benimsetmek için doğru stratejiler üretilmelidir. İletişimin ön planda olduğu, iş birliğine dayalı yöntemler başvurulmalıdır. 

Bir Hikâye Oluşturmak 

performansgostergeleri

Her işletmenin bir hikayesi vardır. Esasında bir hikâye sahibi olmak, başarının temel anahtarlarından biridir. Öyle ki bu durumun farkında olan bazı yöneticiler, başarılarını perçinlemek ve devam ettirmek adına daha renklendirilmiş hikayeler de üretebilmektedir. İşletmenin bir öyküye sahip olması hem çalışanların bu öyküyü sahiplenerek yaptıkları iş ile daha duygusal bağlar geliştirmelerine hem de projenin dış çevresi ile duygusal bir iletişim kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu hikâyenin sürekli tekrarlanması ya da çalışanlara anlatılması, onların da bunu benimsemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca proje sürecinde üstün performans sergileyen çalışanların hikayelerine yer vermekten de kaçınılmamalıdır. Bu durum, diğer çalışanların da bir hikâyeye sahip olabilmek için daha verimli çalışmalarını tetiklemek için iyi bir araçtır. 

Kültürün Rasyonel ve Tutarlı Olmasına Özen Göstermek

projeyonetimindeiletisim

İnsan topluluklarında var olan kültürlerin en önemli yanlarından biri tutarlı olmalarıdır. Kültürün birbiri ile çelişen noktalarının olması, bireyler tarafından kültürün sorgulanmasını ve bazen de reddedilmesini doğurmaktadır. Şirket kültürü açısından da aynı durum geçerlidir. Şirket kültürü oluşturulurken, birbirine zıt durumların ortaya çıkmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kültürün herkes için eşit ve rasyonel olmasına da özen gösterilmelidir. Yani bir kültür ve o kültürün getirdiği kurallar proje yöneticisi için de projenin en alt birimlerinde yer alan bir çalışan için de aynı oranda geçerli olmalıdır. Proje yöneticilerinin şirket kültürüne aykırı kararları da ekibin diğer üyeleri tarafından kültürün sorgulanmasına yol açmaktadır. 

Şirket Kültürüne Verilen Önemi Yansıtmak

performansgostergeleri

Şirket kültürü oluşturmanın ve onu şirketin diğer paydaşlarına benimsetmenin en önemli yollarından biri de şirket kültürüne verilen önemin yansıtılmasıdır. Bu yansıtma elbette proje yöneticileri ve işletmenin yetkilileri tarafından yapılmalıdır. Şirket kültürüne uyumlu davranışlar sergilemek ya da bu tür davranışları sergileyen personeli ödüllendirmek gibi yöntemler ile bu durumu sağlamak mümkündür. Ayrıca şirket ile ilgili kararları verirken şirket kültürünü dikkate alarak karar vermek de göstererek öğretme olanağı sunmaktadır. Çalışanlar, şirket kültürünün önemini idrak ettikleri zaman onu daha kolay bir şekilde benimsemektedir. 

Sonuç olarak, proje yönetim ekibinde yer alan bireylerin birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri ve proje amacı doğrultusunda hareket edebilmeleri, ortak kurum kültürünün oluşturulmasıyla mümkündür. Proje yönetimi ile kurum kültürü inşa edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Anca bu püf noktaları tespit ettiğinizde kurum içi şirket kültürü oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz denemek için; Timezeta