Proje yönetimi, özellikle kurumsallaşmış ve geleceğe dönük bazı hedefleri olan firmalar açısından son derece önemli bir faaliyettir. Ancak bu denli önemli olmasına rağmen, üzerinde yeteri kadar ciddiyet ile durulmamaktadır. Bu da proje yönetiminde başarısızlıkların meydana gelmesine yol açmaktadır. Proje yönetiminde başarısızlığa yol açan belli başlı hususlar bulunmaktadır. Bu hususların iyi analiz edilmesi ve proje yönetimi esnasında aynı hatalara düşülmemesi gereklidir. Proje yönetiminde başarısızlık sebeplerine gelecek olursak;

Projenin Tamamlanmadan İptal Edilmesi

projelerdebasarisizliksebepleri

Projeler, belirli bir amaca ulaşmayı hedefleyen eylem planlarıdır. Projenin çeşitli nedenlerden dolayı tamamlanmadan iptal edilmesi, en sık görülen başarısızlık türlerinden biridir. Proje yönetiminin temel amacı, projeyi neticeye ulaştırmaktır. Tamamlanmayan proje, başarısızlığa uğramış projedir. Projenin tamamlanmadan sonlandırılması, genellikle yanlış yönetimden kaynaklanan bir durumdur. Bu noktada proje yöneticilerine büyük rol düşmektedir. Tamamlanmadan sona erdirilen bir proje hem kurumsal itibar kaybının yaşanmasına hem de projenin o aşamaya gelmesi için harcanan emek ve yatırımların boşa gitmesine neden olmaktadır. 

Proje Bütçesinin Aşılması

projelerdebasarisizliksebepleri

Ne kadar büyük çaplı olursa olsun, şirketlerin belirli projeler için ayırmış oldukları bütçeler sabittir. Bu bütçeler belirli bir düzeye kadar esnetilebilse de genellikle proje bütçesinin aşılmaması istenilmektedir. Projenin daha başlarında ya da ortalarında bütçenin aşılmış olması, projenin devamı için de daha yüksek tutarda bütçenin harcanacağını göstermektedir. Bu gibi durumlarda projenin iptal edilmesi daha avantajlı olabilmektedir. Proje bütçesinin aşılması, projenin başlangıcında tüm giderlerin iyi hesaplanamaması, fiyatlarda yaşanan beklenmeyen değişimler ve bütçenin kötü yönetilmesinden kaynaklanan bir sorundur. Proje yönetim sürecinin önemli bir parçası olan bütçe yönetimine özellikle önem verilmeli ve ayrılan bütçe ile proje sonunda harcanan bütçenin denk gelmesine dikkat edilmelidir. 

Tahmin Edilemeyen Risklerin Ortaya Çıkması

projelerdebasarisizliksebepleri

Bir projenin uygulanmasından önce meydana gelebilecek risklerin tahmin edilmesi ve bunların minimum düzeye sabitlenmesi gereklidir. Ancak bazen proje yönetim ekibinin tüm riskleri görememesi ya da yeteri kadar analiz edememesi ve bazen de gerçekten tahmin edilemeyen risklerin ortaya çıkması söz konusudur. Bu gibi durumlarda proje yönetim ekibinin yeterince esnek pozisyon alamamaları ve bu riskin üstesinden gelememeleri, projenin başarısızlık ile sonuçlanmasına yol açacaktır. Bu yüzden de projelerde risk analizi yapılırken iyice derinlere inilmeli ve en küçük olasılıklar bile değerlendirilmelidir. 

Öngörülen Sürenin Aşılması

projelerdebasarisizliksebepleri

Projelerde ne önemli kısıtlardan biri de zaman sınırıdır. Projenin istenilen zamanda tamamlanması da hem şirketin itibar kaybı yaşamasına hem de daha fazla maliyetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Projelerin tahmin edilen süreç içerisinde tamamlanmamış olması, başarısızlık olarak değerlendirilmektedir. Bunda da proje süreci ile ilgili olarak yeteri kadar planlamanın yapılmamış olması ya da projenin başında yapılan planın tam olarak uygulanmamasının önemli rolü bulunmaktadır. Yani bu konudaki başarısızlık, genellikle büyük ölçüde proje planlama ve yönetim ekibinden kaynaklanmaktadır. 

Yönetimsel Hatalar

projelerdebasarisizliksebepleri

Esasında proje yöneticilerinin ya da yönetim ekibinin hataları, projenin başarısızlığa uğramasına neden olan tüm unsurları içine alan geniş bir maddedir. Zira proje yönetimi çok yönlü bir süreçtir ve bu sürecin her halkası da birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bir projeye yönetici ya da yönetim ekibi ataması yaparken, alanında uzman kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde projenin çok farklı yönlerden başarısızlık ile sonuçlanması mümkündür. Doğru yönetilen bi4r projenin başarısızlığa uğrama ihtimali oldukça düşüktür. 

Proje Çalışanları Arasında Uyumsuzluk ve İletişimsizlik

projelerdebasarisizliksebepleri

Proje yönetimi, bir ekip işidir. Bu ekibin birbiri ile uyumlu olması ve iyi düzeyde iletişim kurmaları projenin istenilen başarı ile sonuçlanması açısından hayati düzeyde öneme sahiptir. Ancak proje yönetim ekibinin içinde anlaşmazlıkların olması ve bu anlaşmazlıkları projeye yansıması, başarısızlığın en önemli nedenlerinden biridir.  Bu yüzden de proje yönetim ekibinde yer alacak bireylerin iletişim yönlerinin güçlü olmasına dikkat edilmelidir. 

İstenilen Sonuçlardan Daha Azının Elde Edilmesi

projelerdebasarisizliksebepleri

Projeler, belirli bir amaca ulaşmak için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Projelerin istenilen hedefe tam olarak ulaşamaması ya da elde edilmek istenilen sonuçlardan daha azının elde edilmesi, projelerin başarısızlığı anlamına gelmektedir. Başarılı bir proje, başlangıçta belirlenen tüm hedeflere eksiksiz bir şekilde ulaşılabilen projedir. Ancak kimi zaman projenin tamamen sonlandırılması yerine belirli bir miktarının gerçekleştirilmesi de kabul edilebilir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak, proje yönetimi geleceğe dönük çalışan her firmada çok önemli bir husustur. Projelerin aksaması, ertelenmesi; proje ici herhangi bir detayın aksaması çok büyük kayıplara yol açabilir. Timezeta ile krizlerinizin önüne geçmenize aracı oluyoruz. Projelerinizi Timezeta‘ya tanımlayın, tek tıkla kontrol sağlayarak projenizi yönetmenin keyfine varın.

Timezeta ile tanışmak ve ücretsiz deneyimlemek için Timezeta linkinden kolayca kayıt olabilirsiniz.

İlginizi çekebilir; Proje yaşam döngüsü