Proje yönetimi, günümüzde öneminin daha fazla anlaşılmaya başlamasıyla birlikte giderek daha yaygınlaşan bir pratiktir. Özellikle yeni bir ürün ortaya koymak ya da belirlenmiş bir amaca ulaşmak için sistematik planlamayı tercih eden işletmeler açısından proje yönetiminin yararları fazladır. İşletmelerde proje yönetiminin en çok fayda sağladığı alanlardan biri de insan kaynakları departmanıdır. Personel işe alımları başta olmak üzere çalışanlarla ilgili her türlü konuda karar verme hakkına sahip olan ve işletme ile çalışanlar arasında köprü görevi üstlenen insan kaynakları departmanı, proje yönetimi ile faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmektedir. Bu yazımızda proje yönetiminde insan kaynakları konusuna değineceğiz.

Ancak proje yönetiminin geleneksel biçimi, günümüzde istenilen yararları sağlamaktan son derece uzaktır. İşletmelerin giderek daha büyük hale gelmesi, çalışan sayılarının artması ve projelerin büyümesi gibi etkenler, geleneksel proje yönetiminin cazibesini kaybetmesine neden olmuştur. Dijital proje yönetim araçları ise bu dijital çağın yeni ve modern araçlarıdır. Dijitalleşmenin insan yaşamını her geçen gün daha fazla kuşattığı günümüz dünyasında, proje yönetiminin de buna ayak uydurması kaçınılmaz bir değişimdir. 

Doğru Personel Seçimi ile Başarı Şansını Arttırmak

dijitallesmeninonemi

Bir işletmenin ya da işletme tarafından yürütülen projenin başarıya ulaşmasının temel koşullarından biri, projede yer alacak bireylerin doğru seçilmesini sağlamaktır. Projeler için personel seçimi yaparken tek ölçüt olarak uygunluk kullanılmalıdır. Bunun için de öncelikle proje yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Projenin detaylı bir şekilde planlanması, hangi zaman diliminde hangi işlerin yapılacağının belirlenmesi ve yapılacak her iş için kaç personelin gerekli olduğu gibi unsurlar önceden belirlenmelidir. Daha sonra ilgili pozisyonlarda çalışacak personelin sahip olması gereken nitelikler saptanmalıdır. Son olarak da bu nitelikler ışığında personel tercihi yapılmalıdır. 

Sürekli Performans Değerlendirme ile Verimliliği Korumak

projeyonetimindeiletisim

Bir pozisyon için doğru personel seçilmesi kadar, seçilen personelin verimli çalışması da önemlidir. Doğru personel seçildikten sonra bireysel, çevresel ya da sosyal bazı faktörler personelin verimliliğinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu durum da projenin gidişatı üzerinde olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Özellikle önemli pozisyonlarda görev yapan personeller söz konusu olduğunda bu durum daha da ciddiyet kazanmaktadır. Bu yüzden de belirli aralıklarla çalışanların performanslarının değerlendirilmesi gereklidir. Geleneksel performans değerlendirme işlemi, çalışanlar üzerinde bir psikolojik baskı yaratmaktadır. Dijital proje yönetim araçları tarafından sağlanan performans değerlendirme araçları ise bu işlemin hiç fark edilmeden rasyonel bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır. 

Personel Gelişimini Takip Etmek

projelerdebutceyonetimi

Personeller bir kez istihdam edildikten sonra sürekli olarak eğitilmeli ve hem çağın hem de bulundukları pozisyonun gerektirdiği yeniliklere uygun hale getirilmelidir. Bu yüzden de işletmeler personelleri için farklı eğitimler düzenlemekte ya da onların kurum dışı bazı programlara katılmalarını sağlamaktadır. Çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda aldıkları eğitimlerin takip edilmesi bakımından da proje yönetiminin rolü büyüktür. Böylelikle her personelin hangi konularda yetkin olduğunu bilmek ve gerekmesi durumunda yönlendirme yapmak mümkündür. 

İletişimi Güçlendirmek 

projeyonetimindeiletisim

Daha önce de belirtildiği gibi, insan kaynaklarının görevlerinden biri de işletme ve personeller arasındaki iletişimi sağlamaktır. Geleneksel hiyerarşik iletişim modelleri, çalışanlar üzerinde olumsuz bir psikolojik etki bırakmaktadır. Dijital proje yönetim araçları ise bu konuda tamamen yenilikçi iletişim yöntemleri sunmaktadır. Çok yönlü iletişime olanak sağlayan bu araçlar sayesinde insan kaynakları birimi başta olmak üzere projenin farklı departmanları ile kolaylıkla iletişim kurabilmek mümkündür. Çalışanların işletme ile güçlü iletişim kurması hem çalışanların motivasyonlarının artmasına hem de yapılan işlerde verimlilik sağlanmasına yol açmaktadır. 

Sonuç olarak, işletmelerde proje yönetiminin en çok fayda sağladığı alanlardan biri de insan kaynakları departmanıdır. Personel işe alımları başta olmak üzere çalışanlarla ilgili her türlü konuda karar verme hakkına sahip olan ve işletme ile çalışanlar arasında köprü görevi üstlenen insan kaynakları departmanı, proje yönetimi ile faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmektedir.Proje yönetiminde insan kaynakları konusu ile Timezeta ile insan kaynaklarının iş yükünü azaltabilir ve iş yönetimini daha kolay hale getirebilirsiniz.

Ücretsiz denemek için; Timezeta