Profesyonel iş dünyası açısından proje yönetimi oldukça önemli faaliyetlerden biridir. Özellikle işletmenin orta ve uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesi adına tasarlanan projelerin başarıya ulaşabilmesi adına proje yönetiminden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Klasik dönemde bu işlem kâğıt ve kalem ile yapılırken, daha sonra kısmen bilgisayarlardan da destek alınmaya başlanmıştır. Günümüzde ise proje yönetim araçları adı verilen araçlardan yararlanılarak projeler takip edilmektedir. Bu yazımızda sizlere proje yönetiminde metodolojiler konusundan bahsedeceğiz.

Waterfall

projeyonetimimetodolojileri

Şelale metodolojisi olarak da bilinen Waterfall metodolojisi, proje yönetimi konusundaki en eski yöntemlerden biridir. 1970 yılında Winston Royce tarafından geliştirilen bu yöntem, günümüzde halen daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu metodolojide işlemler belirli bir sıra takip edilerek yapılmaktadır. Ayrıca proje bir kez başlatıldıktan sonra üzerinde değişiklik yapma olanağı bulunmamaktadır. Waterfall metodolojisinin halen daha kullanılıyor olmasının sebeplerinin başında, kullanımının kolay olması gelmektedir. Ayrıca sınırlarının kesin olmasından dolayı, projelere netlik kazandırması yönüyle de avantajlıdır. Proje üzerinde değişiklik yapmaya olanak tanımaması nedeni ile de bu metodoloji sıklıkla eleştirilmektedir. 

Proje yönetimi için Waterfall metodolojisi kullanımı, yalnızca basit ve karmaşık olmayan projeler için uygundur. Gereksinimleri sabit olan ve bir kez yapılan plan ile projenin tamamlanabileceği işlerde en etkili yöntemlerden biridir. Daha karmaşık ve sürekli güncelleme gerektiren projeler için bu yöntem uygun değildir. 

projeyonetimimetodolojileri

Agile

projeyonetimimetodolojileri

Proje yönetiminde en sık kullanılan metodolojilerden biri de Agile metodolojisidir. Bu metodoloji, Waterfall yönteminde var olan eksiklikleri gidermek adına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe karşılığı “Çevik” olan bu metodoloji, 2001 yılında birkaç BT çalışanı tarafından geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Agile metodolojisi durağan bir yapıya sahip değildir. Hem esnek hem de hızlıdır. Üstelik kullanımı ve anlaşılması da oldukça kolaydır. Bu metodolojide proje yönetimi ekibi için sunulan özgürlükler oldukça fazladır. Gereksinim duyulan her anda proje üzerinde değişiklik yapabilmek ve sürekli olarak projeyi güncellemek mümkündür. Agile metodolojisinde öne çıkan hususlardan biri de paydaşlardan geri bildirim almasıdır. Alınan bu geri bildirimler, hata payının minimum düzeye indirilmesine ve proje yönetiminde daha etkin sonuçlar alınmasına yardımcı olmaktadır. 

Belirli sınırlarının olmamasının ve özgürlükleri geniş tutmasının proje yönetiminde zaman kaybı yaratma potansiyeline vurgu yapılarak yöneltilen bazı eleştiriler de mevcuttur. Her an değişime ve gelişime uğrama ihtimali bulunan uzun vadeli projeler için bu yöntem oldukça kullanışlıdır. 

Hybrid

projeyonetimimetodolojileri

Karma proje yönetimi metodolojisi olarak da tanımlanan Hybrid metodolojisi, Agile ve Waterfall yöntemlerinin bir kombinasyonudur. Her iki yöntemin en iyi yanlarını bir araya toplayan ve bunların ikisini bir arada kullanarak proje yönetimini daha etkin bir hale getirmeye çalışan bu yöntemde, ilk olarak gereksinimlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. Waterfall yönteminin güvenilirliğini daha esnek bir şekilde icra etmeye olanak tanıyan Hybrid yöntemi, çok keskin değişimler olmadığı sürece proje üzerinde bazı değişiklikler yapabilme olanağı bulunmaktadır. Buna karşın Hybrid yöntemi, Agile metodolojisine de daha planlı olma özelliği kazandırmaktadır. Yani Agile’nin esnekliği ve Waterfall’un planlı oluşu harmanlanmaktadır. 

Ancak bir karışım olması nedeni ile her iki yöntemin de en iyi yönlerinden iyi düzeyde yararlanma olanağını ortadan kaldırmaktadır. Yani Agile metodunun esnekliği bu yöntemde kullanılırken, Agile’de olduğu kadar rahat ve geniş sınırlara ulaşamamaktadır. Bu proje yönetim metodu, değişimin daha az olduğu orta düzey projeler için oldukça uygundur. Sabit bütçeli projeler için de en ideal yöntemlerden biridir. 

Scrum

projeyonetimimetodolojileri

Svrum metodolojisi, esasında tam anlamı ile bir proje yönetimi metodolojisi değildir. Daha çok proje ekiplerine günlük toplantılar aracılığı ile esneklik kazandırmaya odaklanmaktadır. Scrum yönteminin en ilginç yanı, proje yöneticisine ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu yöntem proje ekibinin kendi kendilerini organize etmesine yarayan bir esneklik barındırmaktadır. Scrum metodolojisinde genellikle 30 günlük zaman dilimlerine ayrılmış “sprint” adı verilen küçük parçalar kullanılmaktadır. Bu parçalar, proje ekibinin istek listesinden meydana gelmektedir. Bununla birlikte takım odaklı olması ve iletişimi güçlendirmesi nedeni ile de oldukça tercih edilmektedir. Ancak Scrum yönteminde sabit bir bitiş tarihi olmaması, projenin tamamlanma süresinin uzamamasına ve ayrıca maliyetinin de artmasına neden olma potansiyeli barındırmaktadır. Ayrıca bir yöneticinin olmaması ve ekibin kendini idare etmeye çalışması, zaman zaman ekip içi çatışmaların yaşanmasına yol açabilmektedir. Disiplin düzeyi yüksek olan ekiplerin projelerinde kullanmak için bu yöntem etkilidir. 

Sonuç olarak; proje yönetim araçları adı verilen araçlardan yararlanılarak projeler takip edilmekte ve bu doğrultuda kullanılan pek çok metodoloji bulunmaktadır. Sizlere bu yazımızda proje yönetimine metodolojilerden bahsettik. Siz de bu metodolojileri projelerinizde uyarlayıp verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Projelerinizi profesyonelce yönetmek ve en uygun metodolojiyi projenize uygulamak için Timezeta‘dan destek alabilirsiniz. Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Proje yönetiminde dijitalleşme