Proje yönetimi, belirli amaçlar doğrultusunda geliştirilen projelerin istenilen amaçlara minimum sapma ile ulaşmasını sağlamak için takip edilen yöntemler bütünüdür. Proje yönetim sürecinin başarı ile yürütülmesi, projenin başarı ile tamamlanabilmesi açısından önem arz etmektedir. İşletmelerin iş hacimlerinin giderek büyüdüğü ve buna bağlı olarak projelerin daha karmaşık hale geldiği günümüz dünyasında, proje yönetimine duyulan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Şirketlerin varlıklarını güçlendirerek devam ettirebilmeleri ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmeleri bakımından projelerin rolü büyüktür. Başarılı bir proje yönetiminin ve buna bağlı olarak başarılı bir projenin sağlamış olduğu yararlar çok yönlüdür. 

Proje yönetiminin başarı ile sonuçlanması için profesyonel bir proje yönetim ekibine ve modern proje yönetim araçlarına gereksinim vardır. Dijital proje yönetim araçları, başarıya giden yolda gerekli olan takiplerin yapılabilmesi ve projelerin daha etkin yürütülebilmesi için çok fazla olanak sunmaktadır. Bir projeyi başarı ile sonuçlandırabilmek için öncelikle iyi şekilde planlaması yapılmalıdır. Proje maliyetinin tam olarak belirlenmesi, gider kalemlerinin tespit edilmesi, projenin tamamlanma süresinin tahmini olarak ifade edilmesi, proje esnasında meydana gelmesi muhtemel risklerin tespit edilmesi ve bunlara karşı tedbir alınması gibi etkenlerin tamamı önceden planlanmalıdır. Projenin yürütülmesi esnasında, bu planlara bağlı kalmak gereklidir. Aksi halde proje yönetiminde kontrolü kaybetmek ve dolayısıyla projenin başarısızlığına yol açmak söz konusudur. 

Şirket İmajında Pozitif Değişim

dijitalprojeyonetimi

Projeler ile projeleri yürüten şirketlerin imajı arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Yürütülen bir projenin başarısızlıkla sonuçlanması, marka imajının zarar görmesine ve başta müşteri kitlesi olmak üzere, paydaşların güvenlerinin kaybedilmesine neden olmaktadır. Şirketin marka değerinin yükseltilmesi ve adının daha fazla duyurulabilmesi açısından da projeler büyük bir potansiyel taşımaktadır. Özellikle yürütülen projenin çapının büyük olduğu durumlarda başarının elde edilmesi, şirket için bir sıçrama tahtası işlevi görecektir. 

Tanınırlığı Yüksek İş İnsanları ve Yöneticiler Yaratma

performansgostergeleri

Proje yönetiminde başarı elde etmek, şirketin kurumsal imajının yanı sıra bireysel başarılara da kapı aralamaktadır. Şirket sahibi iş insanlarının tanınırlıklarının artması açısından proje yönetimindeki başarının payı büyüktür. Ayrıca proje yönetim ekibi içerisinde yer alan yöneticiler ile çalışanlar için de kendi başarılarını gösterebilmeleri için uygun bir alandır. Bu sayede başarı düzeyi yüksek yöneticiler de ortaya çıkmaktadır.

Yeni Projeler İçin Paydaşların Güvenini Kazanma

performansgostergeleri

Bir projenin geliştirilirken sürece dahil olan çok sayıda paydaş bulunmaktadır. İşletmenin kendi hakimiyeti altında olmayan paydaşları projeye ikna edebilmesi için, işletmenin proje sicilinin yüksek olması önem arz etmektedir. Zira herhangi bir şirket, banka ya da partner daha önce yürüttüğü projelerde başarısızlığa uğramış bir şirket ile iş birliği yapma ya da olanaklar sunma konusunda istekli olmayacaktır. Bu yüzden de başarılı bir proje yönetimi, daha sonra geliştirilecek projeler için de artı kredi sağlamaktadır.

Kârın Artması

projeyonetimindedikkatedilmesigerekenler

Kâr şirketlerin en temel amacıdır. Yapılan tüm işler ve geliştirilen projeler, hedef kitleye daha iyi ve kalitesi yüksek ürünler ile hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Proje yönetimi; maliyetlerin planlandığı, gereksiz harcamaların minimize edildiği, elde edilecek ürün ya da hizmetlerin nasıl daha etkili şekilde pazarlanacağı gibi pek çok konuya odaklanmaktadır. Bu da yürütülen projelerde kâr oranlarının artması ile sonuçlanmaktadır. Bütçenin gelişigüzel harcandığı ya da maliyet ve kazanç dengesinin yeteri kadar dikkate alınmadığı projeler, başarı ile tamamlansalar bile düşük kâr oranları dolaysıyla istenilen tatmini sağlamamaktadır. Başarılı proje yönetimi ise bu durumun şirket lehine dönmesini ve karlılığın artmasını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, Proje yönetiminin başarı ile sonuçlanması için profesyonel bir proje yönetim ekibine ve modern proje yönetim araçlarına gereksinim vardır. Timezeta tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak donanıma sahip hizmet altyapısı ile beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.

Ücretsiz denemek için; Timezeta