Startup kavramı son yıllarda iş dünyasında adından en sık bahsedilen pratiklerden biridir. Geleneksel iş modellerinin geçerliliğini yitirmeye başlaması ve kısa sürede daha büyük işler yapma arzusu, bu yeni iş modelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Start-uplar için proje yönetimi konusun önemi projelerinin başarıya ulaşabilmesi, proje yönetiminin başarısı ile doğrudan orantılıdır

Zaman Kaybını Minimuma İndirmek

dijitallesmeninonemi

Projeler, belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmek amacı ile hazırlanmaktadır. Planlanan zamanda yetiştirilemeyen projeler hem maliyet artışına hem de işletmenin itibar kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Bu yüzden de projenin tam planlandığı gibi işlemesi ve her şeyin zamanında yapıldığının takip edilmesi gereklidir. Bu da ancak proje yönetimi ile olabilecek bir durumdur. Özellikle dijital proje yönetim araçları hem projenin planlama aşamasında hem de yürürlükte olduğu zaman dilimi içerisinde takip edilmesini kolaylaştırmaktadır. Startup projelerinin kendine has yapısı da bu durumu zorunlu hale getirmektedir. Kısa süre içerisinde, büyük sıçrayışlar yapabilme mantığına dayanan startup projelerinde zamanın doğru kullanımı belki de başarı için en hayati husustur. 

Bütçeyi Daha Verimli Kullanabilmek

projeplanlama

Start-uplar için proje yönetimi faaliyetlerinin büyük çoğunluğu, kısıtlı bütçe ve zor imkanlar altında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum da bütçenin profesyonel bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Öyle ki bu tür projelerde maliyetin ucunun kaçırılması, projenin tamamen sonlanmasına varıncaya kadar bir dizi olumsuz sonuç doğurabilmektedir. Startup projelerinde bütçenin kontrol altında tutulabilmesi hususunda da proje yönetimi büyük bir rol oynamaktadır. Başlangıçta ayrılan bütçenin hangi aşamada, ne şekilde kullanıldığının takip edilebilmesi ve bütçeyi aşma riski olan durumların kontrol altına alınması sayesinde daha başarılı startup projeler geliştirebilmek mümkündür. Dijital proje yönetim araçları, anlık olarak maliyet takibi yapabilmeyi ve her gider kalemini kayıt altına alabilmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Şeffaf Sonuçlarla Geleceğe Odaklanmak

performansgostergeleri

Startup projelerinde atılan adımların takip edilmesi ve her adımın sonucuna göre yeni pozisyonlar belirlenmesi de önemlidir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu tarz projelerde zaman oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden de her adımın sonucunun mümkün olan en kısa sürede görülebilmesi gereklidir. Diğer bir ifade ile söylemek gerekirse, startup projeler esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Sonuçların hızlı alınabilmesinin yanı sıra şeffaf alınabilmesi de dikkate alınması gereken bir diğer noktadır. Geleneksel proje yönetiminde bazı zamanlarda rasyonellik olanağı ortadan kalkmaktadır. Bu durum projenin nihayetinde başarısızlığa uğraması anlamına gelmektedir. Dijital proje yönetim araçları ise projelerin daha etkin ve şeffaf bir şekilde takip edilmesine olanak tanımaktadır. Bu olanak, aynı zamanda projenin esneklik kazanması anlamına da gelmektedir. 

Çıktıları Sistematik Olarak Raporlama

performansgostergeleri

Projeler tamamlandıktan sonra çıktılarını raporlanması da önemli bir husustur. Proje başarısız olsa da ya da tam anlamıyla başarılı olamasa da sonuçların raporlanması gereklidir. Bu çıktılar, daha sonraki projeler açısından önemli yol göstericilerdir. Neyin yanlış yapıldığının tespit edilmesi, yapılan yanlışların ne tür sonuçlar doğurduğunun görülmesi giderek daha profesyonel bir proje yönetimini mümkün kılacaktır. Startup projeler için de bu durum geçerlidir. Zira bir girişiminde başarısız olan bir startup yöneticisi, daha sonra farklı projelere yönelmeyi tercih edebilmektedir. Dijital proje yönetim araçları, proje ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, sistematik çıktı raporu hazırlanmasını kolay hale getirmektedir. Bu yüzden de startup projeleri için oldukça değerlidir. 

Sonuç olarak, start-up projelerinin başarıya ulaşabilmesi, proje yönetiminin başarısı ile doğrudan orantılıdır. Ancak startup projeler daha modern ve geniş ölçekli projeler olduklarından dolayı, geleneksel proje yönetim araçları ve aygıtları ile istenilen başarıyı elde edebilmek mümkün değildir. Bu yüzden de dijital proje yönetim araçlarından biri olan Timezeta bu konuda startuplarin en büyük yardımcısı. Sizde Timezeta‘dan hizmet almak ve ücretsiz deneyimlemek isterseniz; Timezeta

İlginizi çekebilir; Liderlik ve Proje Yönetimi

İlginizi çekebilir; Proje yönetimi