Projen yönetiminin işletmelere sağladığı yararların giderek daha belirgin hale gelmesi, bu yöntemin her geçen gün yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ar&Ge ve üretim sektörleri için proje yönetimi de oldukça önemlidir. Bir ürün üretmek ya da yeni bir ürün geliştirmek için çaba gösteren bu sektörlerde, proje yönetimi sayesinde daha yüksek başarı oranları elde edilebilmektedir. Ancak iş alanlarında giderek daha yüksek hacimlerin ortaya çıkması, proje yönetiminin geleneksel yollarla değil; dijital araçlarla yapılmasını da bir zorunluluk haline getirmektedir. Günümüzde proje yönetim işlerinin dijital platformlarda yapılabilmesi için geliştirilmiş çok sayıda uygulama bulunmaktadır. 

Kolay Stok Takibi

projeyonetimindedikkatedilmesigerekenler

Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından stok takibi en önemli meselelerden biridir. Zira üretimin kesintiye uğramaması adına hammadde akışının sorunsuz bir şekilde devam etmesi gereklidir. Geleneksel üretim döneminde olduğu gibi yüksek ölçekte hammaddeyi önceden depolamak, yüksek depolama maliyetleri nedeniyle bu dönemde kabul görmemektedir. Üretimi kesintiye uğratmayacak düzeyde depolama yapmak ve eksilme yaşandıkça da hammadde temin etmek gereklidir. Proje yönetimi sayesinde stok takibi yapmak kolay bir hal almaktadır. Özellikle dijital proje yönetim araçları ile depoları entegre ederek, stokları anlık olarak takip edebilme olanağı bulunmaktadır. 

Maliyet Planlama

projeplanlama

Ar&Ge ve üretim sektörleri için proje yönetimi yapılırken maliyetleri dengede tutmak hayati önem taşımaktadır. Zira üretim ya da araştırma maliyetlerinin artması, ortaya konulacak ürünün fiyatının da yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu da rakipler karşısında dezavantajlı durumu düşme ve piyasada itibar kaybetme gibi bir dizi olumsuzluğa yol açmaktadır. Bu yüzden de üretim planlaması yapılırken maliyet iyi bir şekilde planlanmalı ve üretim süreci boyunca da bu plana sadık kalınmalıdır. Maliyet planlama yaparken uzman desteği almak, daha isabetli sonuçlar elde edebilmek açısından bir alternatiftir. 

Üretim Sürecini Takip Edebilme 

performansgostergeleri

Ar&Ge ve üretim alanlarına proje yönetiminin sağlamış olduğu en büyük katkılardan biri de üretim sürecini kolaylıkla takip edebilme olanağıdır. Üretim başlamadan önce yapılan maliyete ve zamana dair yapılan plana ne kadar sadık kalındığının belirlenmesi ve sapmaların tespit edilerek düzeltilmesi için bu oldukça önemlidir. Üretimin tüm süreçlerini dijital proje yönetim araçlarına entegre ederek sürekli takip etmek mümkündür. Üstelik dijital proje yönetim araçlarının zaman ve yer kısıtı olmamasından dolayı, bu takip işlemini her an ve her yerde yapabilme imkânı bulunmaktadır. 

Esnek Üretim Modeli

kaliteyonetimi

Geleneksel üretim modelinde, üretim başladıktan sonra projede değişiklikler yapabilmek neredeyse mümkün değildir. Bunun mümkün olduğu zamanlarda ise büyük maliyetler ortaya çıkmaktadır. Geleneksel proje yönetimi ise projelere esneklik katmaktadır. Dijital proje yönetim platformları üzerinden takip edilen projeye istenilen herhangi bir noktasında müdahale edebilmek söz konusudur. Müşterileri de üretim sürecine dahil eden proje yönetimi, müşteri talepleri doğrultusunda gerekli olduğu zamanlarda proje üzerinde değişikliğe gidilebilmesi için açık kapı sağlamaktadır. 

Gelecek İçin Çıktılardan Beslenme 

projeyonetimiyazilimi

Başarılı Ar&Ge ve üretim firmalarının sırlarından biri de geçmiş projelerde elde ettikleri deneyimleri, sonraki projelerde de kullanabilmeleridir. Bu deneyimler olumsuz olsa bile, bir sonraki projede aynı yanlışlara düşülmemesi açısından yol göstericidir. Ancak proje sonunda projenin çıktılarını rasyonel bir şekilde raporlamak oldukça güç bir iştir. Dijital proje yönetim araçları sayesinde bu zorluk da büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Zaten planlama ve üretim sürecinin tamamına hâkim olan bu araçlar, proje sonrasında da çıktıları kolaylıkla rapor haline getirebilmektedir. Bu durum işletmelerin deneyim belleklerinin güçlenmesi ve sonraki projelerde başarı oranını arttırması için büyük bir avantajdır. 

Sonuç olarak, Ar&Ge ve üretim sektörleri için proje yönetimi konusunda yerli proje yönetimi uygulaması Timezeta her daim yanınızda. Tek yapmanız gereken projelerinizi Timezeta‘ya tanımlamanız.

Ücretsiz denemek için; Timezeta