Proje yönetimi, yeni bir ürün ortaya koymak ya da var olan bir probleme çözüm üretmek amacı ile tasarlanan projelerin, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilmesi adına takip edilen bir yoldur. Her konuda olduğu gibi, projelerin yürütülmesinde de planlı olarak hareket edilmesinin yararları oldukça büyüktür. Proje yönetimi her ne kadar sadece büyük işletmeler tarafından başvurulan bir yöntem olarak görülse de esasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için de son derece büyük bir öneme sahiptir. KOBİ olarak adlandırılan bu işletmeler tarafından geliştirilen projeler, proje yönetimi ile daha verimli hale getirilebilmektedir. Özellikle son yıllarda dijital teknolojilerin de proje yönetimine entegre edilmeye başlaması ile birlikte KOBİ’ler için proje yönetimi dijital olarak önemli hale gelmiştir.

Başarıyı Planlamak

dijitalprojeyonetimi

Planlı bir şekilde hareket etmek, başarıya giden yolda vazgeçilmezdir. Her proje hayata geçirilmeden önce iyi şekilde planlanmalıdır. Proje planlamanın birden fazla aşaması bulunmaktadır. Maliyet planlama, kalite planlama, zaman planlama, iş gücü kullanım planlama gibi tüm bu hususların bir arada düşünülmesi ve birbirine olumsuz etki etmeyecek şekilde planlanması önem arz etmektedir. Bu da ancak profesyonel proje yönetimi ile elde edilebilecek bir kazanımdır. Ancak küresel ekonomi çağında projeler de daha karmaşık bir hal almıştır ve geleneksel proje yöntemleri ile bu çağa uygun planlamalar yapabilmek zorlaşmıştır. Dijitalleşmenin sunduğu en büyük nimetlerden olan dijital proje yönetim araçları ise pratik çözümler sunmaktadır. 

Doğru Ekip ile Çalışmak

dijitalprojeyonetimi

Proje yönetiminin KOBİ’ler açısından en büyük avantajlarından biri de profesyonel bir ekip ile çalışabilme olanağı sunmasıdır. Zira projenin başarıya ulaşılabilmesi adına oluşturulan bu ekip, işletmedeki en profesyonel isimlerden meydana gelmektedir. Bunun yanında gerekli olduğu durumlarda işletme dışı uzman desteği alabilmek de mümkündür. Herkesin uzmanı olduğu alanda projeye katılım sağladığı ve tüm işlerin bir plan dahilinde yürüdüğü projelerde, başarısızlık ihtimali son derece düşüktür. 

Zamanı ve Bütçeyi Doğru Kullanmak

performansgostergeleri

Projeler planlanırken en önemli hususlardan biri zaman ve bütçe planıdır. Her işletme, gerçekleştirmek istediği proje için bir zaman sınırı ve belirli bir miktarda da bütçe ayırmaktadır. Bu sınırların aşılması, projenin tahmin edilenden daha yüksek maliyetler ile yapılması ya da tamamen başarısızlığa uğraması gibi olumsuzlukları doğurmaktadır. Bununla birlikte projenin zamanında tamamlanamaması, işletme itibarının düşmesine de neden olmaktadır. Proje yönetimi hem planlama aşamasında hem de projenin yürütülmesi aşamasında zamanın ve bütçenin daha etkin kullanımını olanaklı hale getirmektedir. Planlama aşamasında projenin hangi kısmı için ne kadar harcama yapılacağı, üretilecek ürünlerin ne kadar maliyet ile üretileceği ve personel giderleri de dahil olmak üzere tüm harcama kalemlerinin dikkate alınması gereklidir. Zaman planlamasında da her bir aşamanın hangi zaman diliminde tamamlanacağı açıkça belirlenmelidir. 

İlginizi çekebilir; Proje Yönetiminde Bütçenin Önemi

Kalite Standardı Yaratmak

projelerdesurekisaltma

Proje yönetiminin KOBİ’ler açısından sağladığı en büyük yararlardan biri, kalite standardı sağlamasıdır. Kalitenin bir standarda oturması, işletmenin kurumsal kimliğinin oluşması açısından da önemlidir. Her defasında üretilen ürünlerin farklı bir kalitede olması, markanın pazardaki konumunun muğlak olmasına neden olmaktadır. Proje yönetimi üretilecek ürünlerin kalitesinin önceden belirlenmesini ve sonrasında da yapılan üretimin denetlenmesini gerektirmektedir. Bu sayede de işletme standart kalitede ürünler ortaya koyabilmektedir. 

Etkin Büyüme Sağlamak

performansgostergeleri

KOBİ’ler için proje yönetimi doğru yapıldığında onların büyümesine ve daha iyi konumlara ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Büyümek ve daha üst pazarlara ulaşabilmek her KOBİ’nin en büyük hayalidir. Proje yönetimi, bu hayali gerçekleştirebilmek adına gerekli olan tüm olanakları sağlamaktadır. Proje yönetimi sayesinde KOBİ’ler daha hızlı büyüme sağlayabilmektedir. 

Sonuç olarak, KOBİ’ler için proje yönetimi yapılırken dijital desteği de alarak başarı yakalamak mümkün hale geliyor. Doğru ekip, zaman ve bütçe kontrolünün doğru yapılmasıyla başarı kaçınılmaz hale geliyor. Timezeta KOBİ’lere destek olmak ve başarılarına imza atmak için her daim hazır! Siz de Timezeta ile tanışmak isterseniz timezeta.com‘u ziyaret edebilirsiniz.

Ücretsiz denemek için; Timezeta