Proje yönetimi, var olan bir sorunu çözmek ya da ortaya yeni bir ürün koyabilmek adına geliştirilen projelerin istenilen biçimde sonuçlanabilmesi için büyük öneme sahiptir. Başarılı bir proje yönetimi ise başarılı bir yönetim ekibinden geçmektedir. Proje için doğru kişilerin seçilmesi, etkili iş bölümü yapılması ve ekibin uyum içinde çalışabilmesi, proje başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda projenin başında yer alacak kişi de oldukça önemlidir. Projenin başında yer alacak kişinin yönetici mi yoksa lider mi olması gerektiği bu alanda sürekli tartışılan konulardan biridir. Liderlik kişilik özellikleri ile yöneticilik kişilik özelliklerinin birbirinden farklı olması, proje için hangisinin daha uygun olacağının tartışılmasına neden olmaktadır. Liderlik ve proje yönetimi arasındaki bağlantıyı sizler icin hazırladık.

Çalışma Ekibini Tanıma

dijitalprojeyonetimi

Proje yönetiminde liderliğin en önemli boyutlarından biri çalışma ekibinin tanınmasıdır. Bu yöntemin daha da başarılı olabilmesi adına lidere kendi ekibini seçebilme olanağının sunulması gereklidir. Ancak lider var olan bir ekibin başına getirildiği zaman da öncelikle ekibini tanımalıdır. Elbette bu tanıma yalnızca adları ya da simaları ile bir tanımadan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Çalışma ekibinde yer alan bireylerin özelliklerinin bilinmesi, hangi konulara daha yatkın olduklarının tespit edilmesi ve hangisinden, hangi amaçlarla yararlanılabileceğinin belirlenmesi gereklidir. Çalışma ekibini tanırken, aynı zamanla onlarla özdeşlik kurmak da önemlidir. 

Ekibe Saygı Gösterme

kaliteyonetimi

Lider ile yönetici arasındaki en belirgin farklardan biri; yöneticinin genelde tepeden inme davranışlar sergilemesi, liderinse herkese saygı göstermesi ve kararlarında istişareye daha çok önem vermesidir. Bu durum esasında proje yönetiminin başarısını arttırmaktadır. Zira aklın akıldan üstün olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gereklidir. Proje ekibine saygısızca, tepeden inmeci bir yaklaşım ile davranılması, çalışanların motivasyonlarının azalması gibi bir olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. 

İlginizi çekebilir; Dijital Proje Yönetimi ile Geleneksel Proje Yönetimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yol Gösterici Olma

liderlikveprojeyonetimi

Proje yönetiminde liderin en önemli özelliklerinden biri de emredici değil, yol gösterici olmasıdır. Bir projenin başına getirilecek olan liderin bu konuda deneyimli olması, çalışma ekibine yol göstermesi bağlamında değerlidir. Bir işin yapılmasını istemek yerine, o işin nasıl yapılacağına dair yol göstermek, işlerin daha kolay ilerlemesini sağlayacaktır. Bununla birlikte proje liderinin yenilikçi bir anlayışı benimsemiş olması da önem arz etmektedir. Özellikle yeni geliştirilen teknolojilere ayak uydurabilmesi ve proje ekibini de bu teknolojilerden yararlanmaları için teşvik etmesi beklenmektedir. 

Olumsuzlukları Aşma

projelerdesurekisaltma

Proje yönetiminin başında olan proje lideri, olumsuzlukları aşma konusunda da yetenekli olmalıdır. Gerçek liderlik, tam da zorlukların ve olumsuzlukların ortaya çıktığı durumlarda belli olmaktadır. Bir liderin olumsuzluklar karşısında takındığı tavır ve bunları aşmak için yöneldiği yöntemler, kendisinin değerlendirilmesindeki en temel ölçütlerden biridir. Lider kişiliğe sahip olan bireylerden, problemin ortaya çıkmasını ve kendisine gelmesini beklemek yerine onu öngörmesi ve kaynağına kadar inerek ortadan kaldırması beklenmektedir.

İlginizi çekebilir; Dijital Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Her Zaman Ulaşılabilme

liderlikveprojeyonetimi

Bir projeye başarılı bir şekilde liderlik edebilmenin temel şartlarından biri de çalışma ekibi ile iyi ve etkin bir iletişim kurabilmektir. Proje liderinin çalışma saatleri içerisinde daima ulaşılabilir bir kişi olması, projenin yürütülmesi esnasında meydana gelen sorunların da zaman kaybetmeden çözülmesi anlamına gelmektedir. Başarılı bir proje yönetimi için hem lider ile ekip arasında hem de ekibin her parçasının birbiri ile güçlü biçimde iletişim kurabilmeleri önem arz etmektedir. Liderin kolay ulaşılabilir olması ve her an sahada olması yönetici ile lideri birbirinden ayıran temel noktalardan biridir. 

Sonuç olarak, liderlik ve proje yönetimi konusunda projenin bir lider tarafından yönetilmesi, bir yönetici tarafından yönetilmesine kıyasla daha avantajlıdır. Zira liderlik özellikleri, daha uyumlu olmasına karşın daha etkilidir. İşlerinizi yürütürken liderliğini yaptığınız ekibin ne kadar uyumluluk içerisinde olduğu ve bu uyumluluğun verimliliğini Timezeta ile ölçümleyebilirsiniz.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Proje İzleme ve Kontrol