Proje yönetiminde istenilen sonuca ulaşabilmek adına zaman zaman performans değerlendirmeye gereksinim duyulmaktadır. Zira bir projenin tamamlanmasının yanı sıra verimli bir şekilde yürütülmesi de önem arz etmektedir. Projelerde performans değerlendirmesi yaparken dikkate alınan projelerde temel performans göstergeleri bulunmaktadır. Bu göstergeler projeye pek çok yönden etki etmektedir. Bu yazımızda projelerde temel performans göstergelerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık.

performansgostergeleri

Performans değerlendirme, büyük çaplı projeler söz konusu olduğu zaman, son derece zorlu bir iştir. Bu durumda geleneksel yöntemlerde yararlanarak değerlendirme yapma olanağı yok denilecek kadar azdır. Dijitalleşme ile birlikte projelerde performans ölçümünün ve performans yönetiminin daha pratik hale getirildiği bir dizi uygulama geliştirilmiştir. Bu sayede makro düzeydeki projelerde bile kolaylıkla performans takibi yapılabilmektedir. 

Maliyet Farkı

performansgostergeleri

Maliyet, bir projenin başarısını ve performansını ölçmeye yarayan en temel göstergelerden biridir. Zira yapılan işte maliyeti düşürmek, kazancın artmasına neden olmaktadır. Ancak burada maliyeti azaltmaya çalışırken, kaliteden taviz verilmemesine de dikkat edilmelidir. Maliyet farkı olarak adlandırılan gösterge, belirli dönemlerde yapılan değerlendirme işlemlerinde aynı iş için harcanan maliyetin tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Eğer dönemler arasında giderek artış gözlemleniyorsa projede bir şeylerin yolunda gitmediğinden söz etmek mümkündür. Bu durumda maliyetin artmasına neden olan faktörler gözden geçirilmeli ve yeniden eski haline döndürülebilmesi adına bir dizi tedbirler alınmalıdır.

performansgostergeleri

Maliyeti artıran unsurlar kimi zaman kontrol altına alınabilirken, kimi zaman da bu durum mümkün olamamaktadır. Esasında piyasa koşullarından dolayı her projede belirli bir ölçüye kadar öngörülebilir maliyet artışları yaşanabilmektedir. Ancak bu durumun kontrolden çıkması, projenin askıya alınmasına ya da tamamen rafa kaldırılmasına neden olabilmektedir.

Program Sapması

performansgostergeleri

Projeler, daha başlangıçtan önce bir program olarak tasarlanmakta ve sonuna kadar da bu programa uyarak devam etmektedir. Proje yönetiminin temel amacı da belirlenen bu programdan sapmadan projenin tamamlanmasını sağlamaktır. Ancak istenmeyen bazı durumlar karşısında projeden sapmalar yaşanmaktadır. Bu sapmaların ne olduğu ve hangi ölçüde gerçekleştiği de ancak performans ölçümünün yapılması ile öğrenilebilmektedir. Programda yaşanan sapmaların önlenemez hale gelmesi, projenin varlığının tehlikeye düşmesi anlamına gelmektedir. 

Ortalama Teslimat Süresi

performansgostergeleri

Projeler daha planlama aşamasındayken, hangi işin hangi zaman diliminde yapılacağına dair çıkarımlar yapılmaktadır. Bir ürünün ya da yapılması gereken bir işin ortalama teslimat süresi üzerinden planlama yapılmaktadır. Planlama süreci yalnızca projeyi geliştiren ve yürüten işletme açısından değil, müşteriler açısından da doğrudan etkileyici olduğu için büyük önem arz etmektedir. Performans değerlendirme esnasında belirli dönemlerde ortalama teslimat sürelerinin ne olduğu ölçülmeli ve gidişatın ne yönde olduğu tespit edilmelidir. Proje yönetiminde performans ölçümü genellikle aylık periyotlarda gerçekleşmektedir. Eğer bir önceki aya ve daha önceki aylara göre, ortalama teslimat süresinde büyük bir sapma söz konusu ise bu durumun nedenleri araştırılmalı ve çözüm önerileri geliştirilmelidir. Müşteri memnuniyetini doğrudan etkileme ihtimali bulunan teslimat süresi, proje yönetiminde en az hata kaldıracak alanlardan biridir. 

Yatırım/Getiri Oranı

performansgostergeleri

İşletmeler projeler içi ayırdıkları yatırım miktarları karşısında belirli miktarda getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Sosyal amaç içeren projeler dışında kalan tüm projelerde esas amaç getiri elde edebilmek ve bu sayede işletmeyi daha verimli hale getirebilmektir. Projenin kârlılığının tespit edilebilmesi adına da performans değerlendirme son derece önemlidir. Yapılan yatırımın kâra dönüş oranının ne olduğunu belirlenmesi için belirli aralıklarla değerlendirme yapılmalıdır. Doğru yönetilen bir projede yatırıma karşılık elde edilen getirinin düzenli olarak artış göstermesi gereklidir. Tam tersi bir durum söz konusuysa, yani sabit maliyete karşı getiri sürekli olarak azalıyorsa, proje yönetiminde bir dizi aksaklıkların varlığından söz etmek mümkündür.  

Görevler ve Personel

performansgostergeleri

Projelerde her personelin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir dizi görev bulunmaktadır. Proje ekibinde yer alan bireylerin performansları, proje performansını doğrudan etkilendiğinden dolayı, belirli bir zaman diliminde ekipte yer alan bireylerin yerine getirmiş olduğu görev sayısının da tespit edilmesi gereklidir. Eğer proje ekibinde performans giderek düşüş gösteriyorsa, bu durumda bir dizi tedbirlere başvurulmalı ve gerekirse ekip içerisinde değişiklikler yapılmalıdır. Her personelin planlama aşamasında kendisi için tanımlanan görevleri yerine getirmesine dikkat edilmelidir. 

İlginizi çekebilir; Proje yaşam döngüsü

Sonuç olarak, performans ölçümü sonrasında verimsizlik tespit edilen hususlarda mutlaka iyileştirme yapılmalı ve bir sonraki performans ölçümünde alınan tedbirlerin ne ölçüde işe yaradığının değerlendirilmesi gereklidir.

Projelerinizdeki verimsizlik unsurlarının kolayca tespit edilip proje yaşam döngünüzü daha saglıklı hale getirmek için Timezeta‘ya projelerinizi tanımlayabilirsiniz.

Ücretsiz denemek için; Timezeta

İlginizi çekebilir; Timezeta Haberleri

İlginizi çekebilir; Proje Yönetiminde Personel Performansı