fbpx

Kategori: Genel

Genel
Proje Yönetiminde Metodolojiler
10 Aralık 2020

Profesyonel iş dünyası açısından proje yönetimi oldukça önemli faaliyetlerden biridir. Özellikle işletmenin orta ve uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesi adına tasarlanan projelerin başarıya ulaşabilmesi adına proje yönetiminden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Klasik dönemde bu işlem kâğıt ve kalem ile yapılırken, daha sonra kısmen bilgisayarlardan da destek alınmaya başlanmıştır. Günümüzde ise...

Daha fazla oku
Genel
Proje Yönetiminde Dijitalleşmenin Önemi
9 Aralık 2020

Proje yönetimi, belirli bir amaca ulaşmak amacı ile tasarlanan projelerin başarı ile sonuçlanması için uygulanan yöntemlerin bütünüdür. Bir projenin istenilen sonuç ile tamamlanabilmesi için proje yönetiminin önemi oldukça fazladır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, proje yönetimi konusunda da köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle pek çok alanı etkisi altına alan...

Daha fazla oku
Genel
Projelerde Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)
6 Aralık 2020

Bilginin insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek bir orana ulaşması ve her geçen gün katlanarak artması, bu bilgiyi kontrol edebilenler açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüz toplumunda, bilginin yarattığı rüzgârı arkasına almayı başaran işletmeler, orta ve uzun vadeli hedeflerine başarı ile ulaşabilmektedir. Bu noktada önemli bir kavram olarak bilgi...

Daha fazla oku
Genel
Proje Yöneticisi Kimdir? Ne İş Yapar?
25 Kasım 2020

Projeler, belirli kurumsal amaçlara ulaşmak için ortaya atılan eylem planlarıdır. Kimi zaman yeni bir ürün ya da hizmetin ortaya çıkarılması için kimi zaman da toplumsal veya sektör bazlı bir soruna çözüm bulabilmek için başlatılan projelerin başarıya ulaşabilmelerinin yolu, iyi bir yönetim sürecinden geçmektedir. Proje yönetimi söz konusu olduğunda en önemli kişi ise proje yöneticisidir. Proje yöneticisi kimdir...

Daha fazla oku
Genel
Proje Yönetiminde Başarısızlık Sebepleri
25 Kasım 2020

Proje yönetimi, özellikle kurumsallaşmış ve geleceğe dönük bazı hedefleri olan firmalar açısından son derece önemli bir faaliyettir. Ancak bu denli önemli olmasına rağmen, üzerinde yeteri kadar ciddiyet ile durulmamaktadır. Bu da proje yönetiminde başarısızlıkların meydana gelmesine yol açmaktadır. Proje yönetiminde başarısızlığa yol açan belli başlı hususlar bulunmaktadır. Bu hususların iyi analiz edilmesi ve...

Daha fazla oku
Genel
Proje Yaşam Döngüsü
25 Kasım 2020

Proje yönetimi, bir projeyi başarıya ulaştırmak adına araçların, bütçenin ve insan gücünün kontrollü olarak bir araya getirildiği bir organizasyondur. Şirketlerin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları açısından önemli bir yere sahip olan projeler, doğru şekilde yönetildikleri zaman istenilen çıktıların elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bir şirketin başarısı, başarı ile tamamlamış olduğu projelerin...

Daha fazla oku
Genel
Proje Yönetim Aracı Edinmek İçin 5 Sebep
15 Kasım 2020

Proje yönetimi bir projenin istenilen şekilde sonuçlanmasını temin etmek amacıyla zorunluluk denilebilecek düzeyde öneme sahiptir. Bilgisayar ve internet teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, hayatın her alanında olduğu gibi proje yönetimde de birtakım değişiklikler yaratmıştır. Proje yönetim araçları da bu değişikliklerin bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Proje yöneticileri de bu değişikliklere kısa...

Daha fazla oku
Genel
Dijital Proje Yöneticisi Kimdir? Ne İş Yapar?
15 Kasım 2020

Projeler, başta iş dünyası olmak üzere pek çok kuruluşta ilerlemenin ve yeni şeyler başarabilmenin öncelikli araçlarındandır. Bir projenin istenilen hedefe ulaşabilmesi adına proje yönetimi büyük önem arz etmektedir. Zaman, sermaye, işgücü ve diğer tamamlayıcı unsurların planlı bir şekilde bir araya getirilmesi olarak tanımlanan proje yönetimi, dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerin bir neticesi olarak...

Daha fazla oku
Genel
Projelerde Risk Yönetimi Nedir? Nasıl Olmalı?
4 Kasım 2020

Küreselleşmenin yarattığı etki ile rekabetin her geçen gün daha farklı bir boyut kazanması, büyümek ve varlıklarını devam ettirmek isteyen şirketleri farklı arayışlara sürüklemiştir. Bu dönemde şirketler, ortaya yeni bir şeyler koyabilmek adına farklı projeler geliştirmektedir. Ancak geliştirilen bu projelerin uygulanması esnasında, bazı riskler ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Proje risk yönetimi olarak...

Daha fazla oku
Genel
Proje Yönetimi Nedir? Nasıl Olmalı?
4 Kasım 2020

Profesyonel iş yaşamının ayrılmaz bir parçası olan projelerin başarıya ulaşabilmesi açısından, planlı bir yürütme faaliyeti neredeyse zorunluluktur. En basit anlamıyla proje yönetimi ulaşılmak istenilen bir hedef doğrultusunda zamanın, maddi imkanların, iş gücünün ve diğer tamamlayıcı unsurların koordine edilmesidir. Bu koordinasyon sürecinde herhangi bir hususun atlanması durumunda, projenin...

Daha fazla oku
Şimdi Başlayın